June 20, 2022

زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن

برای ایجاد اتصال در لوله پلی اتیلن راهکار های متفاوتی وجود دارد. یکی از این روش استفاده از اتصالات جوشی پلی اتیلن است که در ابعاد و مشخصات گوناگون تولید میشوند. زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن در ابعاد 32 الی 500 میلیمتر به روش تزریقی تولید میشود.

زانو 45 درجه جوشی

مشخصات فنی زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن

مشخصات فنی زانو 45 درجه جوشی پلی اتیلن

 

 

×

بازرگانی سداب

× استعلام قیمت و موجودی