برچسب: استاد بولت

پیچ و مهره و استاد بولت

استاد بولت چیست؟

پیچ و مهره و استاد بولت جزء پرکاربردترین اتصالات هستند، که در تمامی صنایع استفاده می شوند. گستردگی مصرف پیچ  و مهره آنقدر وسیع است