برچسب: انواع شیرآلات برنجی

شیر قفلی گازی

شیر قفلی گاز

شیر قفلی گاز نوعی فلکه گاز است که به دلیل برخورداری از شرایط قفل زدن و قفل کردن با نام شیر قفل شونده گازی هم