شهریور ۲۵, ۱۴۰۰

برچسب: انواع کلکتور

کلکتور

تعریف کلکتور

کلکتور یا کالکتور به معنای جمع کننده است. به شکل لوله هایی است که در قسمت زیرین آن چندین خروجی وجود دارد. در این ابزار

× استعلام قیمت و موجودی