برچسب: برتری های مغزی پلی اتیلن

مغزی پلی اتیلن

ویژگی های مغزی پلی اتیلن

مغزی پلی اتیلن دارای کاربردهای ویژه ای بوده و برای اتصال کمربند پلی اتیلن به انواع رابط و اتصالات، وصل کردن اتصالات فلزی و پلی