برچسب: خرید آشغالگیر پلی اتیلن

آشغالگیر پلی اتیلن سبدی

آشنایی با آشغالگیر پلی اتیلن

ورود ذرات مختلف نظیر برگ در فصول مختلف، ظروف پلاستیکی و اجسام جامد از طریق کانال های فاضلاب، کانیوها به آب ورودی تصفیه خانه ها،