June 25, 2022

برچسب: خرید رایزر پلی اتیلن

رایزر پلی اتیلن

رایزر پلی اتیلن

رایزر به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد گفته می شود. لوله ای که ران عمودی داشته باشد و از آن در صنایع

×

بازرگانی سداب

× استعلام قیمت و موجودی