برچسب: خرید کمربند پلی اتیلن

کمربند پلی اتیلن

کمربند پلی اتیلن چیست؟

این محصول یکی از انواع اتصالات پلی اتیلن است. که جهت انشعاب گیری لوله های فرعی و از لوله ها اصلی و همچنین تعمیرات لوله