برچسب: دریچه بازدید پلی اتیلن

دریچه بازدید

دریچه بازدید پلی اتیلن

دریچه بازدید فاضلابی، در زمان دفع فاضلاب خانگی ممکن است وجود یکسری مواد جامد باعث گرفتگی لوله فاضلاب شود. برای رفع این گرفتگی ها نیاز