June 26, 2022

برچسب: شیر الکتروفیوژن گازی

شیر الکتروفیوژن

شیر گازی الکتروفیوژن چیست؟

لوله پلی اتیلن دارای اتصالات مختلفی می باشد از جمله آن شیر الکتروفیوژن است. این نوع شیر به صورت بال ولو می باشد به این

×

بازرگانی سداب

× استعلام قیمت و موجودی