June 26, 2022

برچسب: قیمت رایزر پلی لتیلن

رایزر پلی اتیلن

رایزر پلی اتیلن

رایزر به لوله ای که در راستای عمودی قرار بگیرد گفته می شود. لوله ای که ران عمودی داشته باشد و از آن در صنایع

×

بازرگانی سداب

× استعلام قیمت و موجودی