June 20, 2022

برچسب: مزایا کلکتور

کلکتور

تعریف کلکتور

کلکتور یا کالکتور به معنای جمع کننده است. به شکل لوله هایی است که در قسمت زیرین آن چندین خروجی وجود دارد. در این ابزار

×

بازرگانی سداب

× استعلام قیمت و موجودی