برچسب: مشخصات رینگ آهنی

رینگ آهنی

انواع رینگ آهنی

استفاده از رینگ و فلنج های آهنی در تاسیسات لوله کشی به ویژه برای خطوط لوله کشی بسیار حائز اهمیت می باشند. به طوری که