June 22, 2022

برچسب: مشخصات کلمپ تعمیراتی

کلمپ تعمیراتی

کلمپ تعمیراتی چیست؟

کلمپ تعمیراتی بهترین گزینه برای تعمیر لوله در حوادث و نشتی های ناشی از صدمات فیزیکی و یا شیمیایی در سایزهای مختلف می باشد. ابزار

×

بازرگانی سداب

× استعلام قیمت و موجودی