برچسب: واشر کلینگریت

انواع واشر

انواع واشر را بدانید

کاربرد انواع واشر واشر ها حلقه های فلزی یا پلیمری هستند که در اتصالات و صنعت کاربرد دارند، و برای افزایش اصطحکاک بین پیچ و