برچسب: ویژگی های شیر الکتروفیوژن

شیر الکتروفیوژن

شیر گازی الکتروفیوژن چیست؟

لوله پلی اتیلن دارای اتصالات مختلفی می باشد از جمله آن شیر الکتروفیوژن است. این نوع شیر به صورت بال ولو می باشد به این