June 23, 2022

برچسب: کاربرد واشر

انواع واشر

انواع واشر را بدانید

کاربرد انواع واشر واشر ها حلقه های فلزی یا پلیمری هستند که در اتصالات و صنعت کاربرد دارند، و برای افزایش اصطحکاک بین پیچ و

×

بازرگانی سداب

× استعلام قیمت و موجودی