June 20, 2022

برچسب: کاربرد ورق پلی اتیلن

ورق پلی اتیلن

ورق پلی اتیلن چیست؟

ورق پلی اتیلن یکی از محصولات پر کاربرد که مشتق شده از پلیمر پلی اتیلن است. پلی اتیلن نخستین بار از حرارت دادن  دی آزومتان

×

بازرگانی سداب

× استعلام قیمت و موجودی