لوله پلی اتیلن

قیمت امروز لوله پلی اتیلن

( 1401-07-02 )

را می توانید در جدول زیر محاسبه کنید.

شماره تماس:

محاسبه آنلاین با قیمت روز لوله پلی اتیلن شرکت سداب

در هر کجا که باشید براحتی می توانید از طریق فرم روبرو که اختصاصی برای شرکت سداب طراحی شده است، قیمت بروز دریافت کنید. لازم به ذکر است که اگر سوالی داشته باشید می توانید با شماره 02133901412 تماس بگیرید.

بعلت تغییرات زیاد در قیمت مواد اولیه، برای اطلاع از قیمت دقیق و بروز تماس بگیرید.
قیمت ها به ریال درج شده اند. از جستجو برای پیدا کردن بخش مورد نظر می توانید استفاده کنید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن شرکت سداب

سایز لوله پلی اتیلنلوله 4 بارلوله 6 بارلوله 10 بارلوله 16 بارلوله کابلی
سایز 20----------54/00065/00028/000
سایز 25----------70/00082/00037/500
سایز 32----------90/000129/00060/000
سایز 40-----111/000137/000200/00090/000
سایز 50146/000174/000210/000313/000112/500
سایز 63229/000269/000335/000488/000175/000
سایز 75314/000385/000475/000684/000250/000
سایز 90456/000548/000679/000986/000350/000
سایز 110665/000823/0001/000/0001/460/000525/000
سایز 125875/0001/060/0001/285/0001/897/000715/000
سایز 160930/0001/414/0002/100/0003/100/000-----
سایز 2001/418/0002/180/0003/278/0004/836/000-----
سایز 2502/245/0003/390/00051/150/0007/626/000-----
سایز 3153/910/0005/910/0008/090/00011/900/000-----
سایز 3554/435/9756/781/70010/265/45015/096/250-----
سایز 4005/620/4508/639/70013/006/00019/183/850-----
سایز 4507/106/75010/915/75016/443/30024/293/350-----
سایز 50011/020/00016/762/00025/404/00037/710/000-----
سایز 56013/688/00020/996/00031/784/00046/864/000-----
سایز 63017/342/00026/622/00040/252/00059/160/000-----

لیست قیمت لوله پلی اتیلن فاضلابی شرکت سداب

سایز لوله (برحسب متر)لوله 4 بار
20—–
25—–
32—–
40—–
50113/000
63178/000
75243/000
90353/000
110515/000
125678/000
16090/000
200137/300
250217/300
315338/400

لیست قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی شرکت سداب

سایز لوله (برحسب متر)لوله 6 بار
20—–
25—–
32—–
40108/750
50170/000
63266/250
75375/000
90531/250
110797/500
1251/025/000
1601/368/750
2002/110/000
2503/293/750
3156/650/000

لیست قیمت لوله پلی اتیلن پرفشار قوی شرکت سداب

سایز لوله (برحسب متر)لوله 10 بار
2053/750
2571/250
3293/750
40143/000
50205/000
63325/000
75460/000
90657/500
110977/500
1251/22/500
1602/035/000
2003/175/000
2504/956/250
3158/487/500

لیست قیمت لوله پلی اتیلن گاز رسانی شرکت سداب

سایز لوله (برحسب متر)SDR 13/6
12/5 بار
SDR 11
16 بار
25105/600105/600
32111/360133/920
63419/040504/000
90849/6001/017/600
1101/257/6001/507/200
1251/617/6001/958/400
1602/60/0003/201/600
2004/108/8004/992/000
2255/232/0006/280/000
2506/432/0007/776/000
[table “” not found /]

لیست اول قیمت لوازم جانبی لوله و اتصالات پلی پروپیلن شرکت سداب

کد محصولنام کالاقیمت
1001لوله پلی اتیلن 20 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1002لوله پلی اتیلن25 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1003لوله پلی اتیلن 32 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1004لوله پلی اتیلن 40 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1005لوله پلی اتیلن 50 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1006لوله پلی اتیلن 63 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1007لوله پلی اتیلن 75 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1008لوله پلی اتیلن90 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1010لوله پلی اتیلن 110 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1011لوله پلی اتیلن 125 mm (20 اتمسفر)

با سداب تماس بگیرید

1012لوله پلی اتیلن فويلدار 20 mm

با سداب تماس بگیرید

1013لوله پلی اتیلن فويلدار 25 mm

با سداب تماس بگیرید

1014لوله پلی اتیلن فويلدار 32 mm

با سداب تماس بگیرید

1015لوله پلی اتیلن فويلدار 40 mm

با سداب تماس بگیرید

1016لوله پلی اتیلن فويلدار 50 mm

با سداب تماس بگیرید

1017لوله پلی اتیلن فويلدار 63 mm

با سداب تماس بگیرید

1018بوشن لوله پلی اتیلن 20 mm

با سداب تماس بگیرید

1019بوشن لوله پلی اتیلن 25 mm

با سداب تماس بگیرید

1020بوشن لوله پلی اتیلن 32 mm

با سداب تماس بگیرید

1021بوشن لوله پلی اتیلن 40 mm

با سداب تماس بگیرید

1022بوشن لوله پلی اتیلن 50 mm

با سداب تماس بگیرید

1023بوشن لوله پلی اتیلن 63 mm

با سداب تماس بگیرید

1024بوشن لوله پلی اتیلن 75 mm

با سداب تماس بگیرید

1025بوشن لوله پلی اتیلن 90 mm

با سداب تماس بگیرید

1026بوشن لوله پلی اتیلن 110 mm

با سداب تماس بگیرید

1027بوشن لوله پلی اتیلن125 mm

با سداب تماس بگیرید

1028بوشن لوله پلی اتیلن تبديل ۲۰*۲۵

با سداب تماس بگیرید

1029بوشن لوله پلی اتیلن تبديل ۲۰*۳۲

با سداب تماس بگیرید

1030بوشن لوله پلی اتیلن تبديل ۲۵*۳۲

با سداب تماس بگیرید

1031بوشن لوله پلی اتیلن تبديل۲۰*۴۰

با سداب تماس بگیرید

لیست دوم قیمت لوازم جانبی لوله و اتصالات پلی پروپیلن شرکت سداب

کد محصولنام کالاقیمت
11001بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۴۰

با سداب تماس بگیرید

11002بوشن تبديل لوله پلی اتیلن۳۲*۴۰

با سداب تماس بگیرید

11003بوشن تبديل لوله پلی اتیلن۲۰*۵۰

با سداب تماس بگیرید

11004بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۵۰

با سداب تماس بگیرید

11005بوشن تبديل. لوله پلی اتیلن ۳۲*۵۰

با سداب تماس بگیرید

11006بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۴۰*۵۰

با سداب تماس بگیرید

11007بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۶۳

با سداب تماس بگیرید

11008بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۳۲*۶۳

با سداب تماس بگیرید

11010بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۴۰*۶۳

با سداب تماس بگیرید

11011بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۵۰*۶۳

با سداب تماس بگیرید

11012بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۴۰*۷۵

با سداب تماس بگیرید

11013بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۵۰*۷۵

با سداب تماس بگیرید

11014بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۶۳*۷۵

با سداب تماس بگیرید

11015بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۵۰*۹۰

با سداب تماس بگیرید

11016بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۶۳*۹۰

با سداب تماس بگیرید

11017بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۷۵*۹۰

با سداب تماس بگیرید

11018بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰

با سداب تماس بگیرید

11019بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰

با سداب تماس بگیرید

11020بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰

با سداب تماس بگیرید

11021بوشن تبديل لوله پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵

با سداب تماس بگیرید

11022زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 20 mm

با سداب تماس بگیرید

11023زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 25 mm

با سداب تماس بگیرید

11024زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 32 mm

با سداب تماس بگیرید

11025زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 40 mm

با سداب تماس بگیرید

11026زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 50 mm

با سداب تماس بگیرید

11027زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 63 mm

با سداب تماس بگیرید

11028زانو لوله پلی اتیلن. ۹۰ درجه 75 mm

با سداب تماس بگیرید

11029زانولوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 90 mm

با سداب تماس بگیرید

11030زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 110 mm

با سداب تماس بگیرید

11031زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه 125 mm

با سداب تماس بگیرید

لیست سوم قیمت لوازم جانبی لوله و اتصالات پلی پروپیلن شرکت سداب

کد محصولنام کالاقیمت
21001زانو لوله پلی اتیلن 90 درجه چپقى 20 mm

با سداب تماس بگیرید

21002زانو لوله پلی اتیلن 90 درجه چپقى 25 mm

با سداب تماس بگیرید

21003زانو لوله پلی اتیلن 90 درجه تبديل 25*20 mm

با سداب تماس بگیرید

21004زانو لوله پلی اتیلن 45 درجه 20 mm

با سداب تماس بگیرید

21005زانو لوله پلی اتیلن 45 درجه 25 mm

با سداب تماس بگیرید

21006زانو لوله پلی اتیلن 45 درجه 32 mm

با سداب تماس بگیرید

21007زانو لوله پلی اتیلن 45 درجه 40 mm

با سداب تماس بگیرید

21008زانو لوله پلی اتیلن 45 درجه 50 mm

با سداب تماس بگیرید

21010زانو لوله پلی اتیلن 45 درجه 63 mm

با سداب تماس بگیرید

21011سه راه لوله پلی اتیلن 20 mm

با سداب تماس بگیرید

21012سه راه لوله پلی اتیلن 25 mm

با سداب تماس بگیرید

21013سه راه لوله پلی اتیلن 32 mm

با سداب تماس بگیرید

21014سه راه لوله پلی اتیلن 40 mm

با سداب تماس بگیرید

21015سه راه لوله پلی اتیلن 50 mm

با سداب تماس بگیرید

21016سه راه لوله پلی اتیلن 63 mm

با سداب تماس بگیرید

21017سه راه لوله پلی اتیلن 75 mm

با سداب تماس بگیرید

21018سه راه لوله پلی اتیلن 90 mm

با سداب تماس بگیرید

21019سه راه لوله پلی اتیلن 110 mm

با سداب تماس بگیرید

21020سه راه لوله پلی اتیلن 125 mm

با سداب تماس بگیرید

21021سه راه لوله پلی اتیلن سه كنج 20 mm

با سداب تماس بگیرید

21022سه راه لوله پلی اتیلن سه كنج 25 mm

با سداب تماس بگیرید

21023سه راه تبديل لوله پلی اتیلن ۲۵*۲۰*۲۰

با سداب تماس بگیرید

21024سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۲۵*۲۰*۲۵

با سداب تماس بگیرید

21025سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۲۵*۲۵*۲۰

با سداب تماس بگیرید

21026سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۳۲*۲۰*۲۰

با سداب تماس بگیرید

21027سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۳۲*۲۰*۳۲

با سداب تماس بگیرید

21028سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۳۲*۲۵*۳۲

با سداب تماس بگیرید

21029سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۴۰*۲۰*۴۰

با سداب تماس بگیرید

21030سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۴۰*۲۵*۴۰

با سداب تماس بگیرید

21031سه راه تبديل لوله پلی اتیلن۴۰*۳۲*۴۰

با سداب تماس بگیرید

لیست چهارم قیمت لوازم جانبی لوله و اتصالات پلی پروپیلن شرکت سداب

کد محصولنام کالاقیمت
1001سه راه تبديل۵۰*۳۲*۵۰

با سداب تماس بگیرید

1002سه راه تبديل۶۳*۲۵*۶۳

با سداب تماس بگیرید

1003سه راه تبديل۶۳*۳۲*۶۳

با سداب تماس بگیرید

1004سه راه تبديل۶۳*۴۰*۶۳

با سداب تماس بگیرید

1005سه راه تبديل۶۳*۵۰*۶۳

با سداب تماس بگیرید

1006درپوش 20 mm

با سداب تماس بگیرید

1007درپوش 25 mm

با سداب تماس بگیرید

1008درپوش 32 mm

با سداب تماس بگیرید

1010درپوش 40 mm

با سداب تماس بگیرید

1011درپوش 50 mm

با سداب تماس بگیرید

1012درپوش 63 mm

با سداب تماس بگیرید

1013درپوش 75 mm

با سداب تماس بگیرید

1014درپوش 90 mm

با سداب تماس بگیرید

1015درپوش 110 mm

با سداب تماس بگیرید

1016لوله خمدار20 mm

با سداب تماس بگیرید

1017لوله خمدار25 mm

با سداب تماس بگیرید

1018لوله خمدار32 mm

با سداب تماس بگیرید

1019لوله خم دوسر بوشن سفيد 20 mm

با سداب تماس بگیرید

1020لوله خم دوسر بوشن سفيد 25 mm

با سداب تماس بگیرید

1021پلبستدار20 mm

با سداب تماس بگیرید

1022پلبستدار25 mm

با سداب تماس بگیرید

1023چهارراه 20 mm

با سداب تماس بگیرید

1024چهارراه 25 mm

با سداب تماس بگیرید

1025زانو بوشن فلزي ديواري” ۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

1026زانوبوشنفلزيديواري “۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

1027زانو بوشن فلزي ديواري ” ۱/۲*۲۵

با سداب تماس بگیرید

1028زانو مغزي فلزي ديواري ” ۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

1029زانو مغزي فلزي ديواري ۳/۴*۲۰

با سداب تماس بگیرید

1030زانو مغزي فلزي ديواري ” ۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

1031بوشنيكسرفلزي “۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

لیست پنجم قیمت لوازم جانبی لوله و اتصالات پلی پروپیلن شرکت سداب

کد محصولنام کالاقیمت
41001بوشن يكسر فلزي ” ۳/۴*۲۰

با سداب تماس بگیرید

41002بوشن يكسرفلزي “۱/۲*۲۵

با سداب تماس بگیرید

41003بوشن يكسرفلزي “۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

41004بوشن يكسر فلزي ” ۱*۳۲

با سداب تماس بگیرید

41005بوشن يكسرفلزى “۱۱/۴*۴۰

با سداب تماس بگیرید

41006بوشن يكسر فلزى ” ۱/۲ ۱*۵۰

با سداب تماس بگیرید

41007بوشن يكسر فلزى ” ۲*۶۳

با سداب تماس بگیرید

41008بوشن يكسرفلزى “۲۱/۲*۷۵

با سداب تماس بگیرید

41010بوشن يكسر فلزى “۳*۹۰

با سداب تماس بگیرید

41011بوشن يكسر فلزى ” ۴*۱۱۰

با سداب تماس بگیرید

41012مغزي يكسرفلزي “۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

41013مغزي يكسر فلزي” ۳/۴*۲۰

با سداب تماس بگیرید

41014مغزي يكسرفلزي “۱/۲*۲۵

با سداب تماس بگیرید

41015مغزي يكسر فلزي ” ۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

41016مغزي يكسر فلزي ” ۱*۳۲

با سداب تماس بگیرید

41017مغزى يكسرفلزى “۱۱/۴*۴۰

با سداب تماس بگیرید

41018مغزى يكسر فلزى ” ۱/۲ ۱*۵۰

با سداب تماس بگیرید

41019مغزى يكسر فلزى ” ۲*۶۳

با سداب تماس بگیرید

41020زانو يكسربوشن فلزى “۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

41021زانو يكسر بوشن فلزى ” ۳/۴*۲۰

با سداب تماس بگیرید

41022زانويكسربوشن فلزى “۱/۲*۲۵

با سداب تماس بگیرید

41023زانو يكسر بوشن فلزى ” ۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

41024زانويكسربوشن فلزى” ۳/۴*۳۲

با سداب تماس بگیرید

41025زانو. يكسربوشن فلزى” ۱*۳۲

با سداب تماس بگیرید

41026زانو بوشن فلزي زوج ۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

41027زانو بوشن فلزي زوج ۱/۲*۲۵

با سداب تماس بگیرید

41028زانو يكسر مغزى فلزى ” ۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

41029زانو يكسر مغزى فلزى ” ۳/۴*۲۰

با سداب تماس بگیرید

41030زانو يكسر مغزى فلزى ” ۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

41031زانو يكسر مغزى فلزى ” ۱/۲*۲۵

با سداب تماس بگیرید

لیست ششم قیمت لوازم جانبی لوله و اتصالات پلی پروپیلن شرکت سداب

کد محصولنام کالاقیمت
51001مهره ماسوره بوشن فلزى” ۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

51002مهره ماسوره بوشن فلزى ” ۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

51003مهره ماسوره بوشن فلزى ” ۱*۳۲

با سداب تماس بگیرید

51004مهره ماسوره بوشن فلزى “۱/۴ ۱*۴۰

با سداب تماس بگیرید

51005مهره ماسوره بوشن فلزى”۱/۲ ۱*۵۰

با سداب تماس بگیرید

51006مهره ماسوره بوشن فلزى “۲*۶۳

با سداب تماس بگیرید

51007مهره ماسوره تلفيقي بوشن فلزي ۲۰×۱/۲

با سداب تماس بگیرید

51008مهره ماسوره تلفيقي بوشن مغزي ۲۰×۱/۲

با سداب تماس بگیرید

51010مهره ماسوره تلفيقي بوشن فلزي ۲۵×۳/۴

با سداب تماس بگیرید

51011مهره ماسوره تلفيقي بوشن مغزي ۲۵×۳/۴

با سداب تماس بگیرید

51012سه راه بوشن فلزى “۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

51013سه راه بوشن فلزى “۳/۴*۲۰

با سداب تماس بگیرید

51014سه راه بوشن فلزى ” ۱/۲*۲۵

با سداب تماس بگیرید

51015سه راه بوشن فلزى ” ۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

51016سه راه بوشن فلزى ” ۱*۳۲

با سداب تماس بگیرید

51017سه راه مغزى فلزى “۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

51018سه راه مغزى فلزى” ۳/۴*۲۰

با سداب تماس بگیرید

51019سه راه مغزى فلزى ” ۱/۲*۲۵

با سداب تماس بگیرید

51020سه راه بوشن فلزى ديوارى “۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

51021سه راه بوشن فلزى ديوارى “۱/۲*۲۵

با سداب تماس بگیرید

51022سه راه بوشن فلزى ديوارى ” ۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

51023سه راه مغزى فلزى ديوارى “۱/۲*۲۰

با سداب تماس بگیرید

51024سه راه مغزى فلزى ديوارى “۳/۴*۲۵

با سداب تماس بگیرید

51025فلنچ 63mm

با سداب تماس بگیرید

51026فلنچ 75mm

با سداب تماس بگیرید

51027فلنچ 90mm

با سداب تماس بگیرید

51028فلنچ 110mm

با سداب تماس بگیرید

51029آداپتور فلنچ 63mm

با سداب تماس بگیرید

51030آداپتور فلنچ 75mm

با سداب تماس بگیرید

51031آداپتور فلنچ 90mm

با سداب تماس بگیرید

پلی‌اتیلن (PE) ماده‌ای ترموپلاستیک است که از پلیمریزاسیون اتیلن تولید می‌شود. لوله پلی اتیلن PE با اکستروژن در اندازه‌های مختلف از ½ اینچ تا ۶۳ اینچ ساخته می‌شود. PE در سیم‌پیچ‌های نورد با طول‌های مختلف و یا به صورت صاف تا طول ۴۰ فوت در دسترس است. به طور کلی لوله با قطر کم به صورت نورد و با قطر زیاد (>۶” OD) به صورت صاف هستند. قیمت لوله پلی اتیلن در انواع مختلف متفاوت است، این محصول در انواع مختلفی از ضخامت، بر اساس سه سیستم اندازه‌گیری مشخص وجود دارد:

 • اندازه لوله بر اساس قطر خارجی معین شده (DR)
 • قطر داخلی اندازه لوله فولادی، شناسه IPS، (SIDR)
 • قطر خارجی اندازه لوله مسی (CTS)

یکی از پر کاربردترین لوله هایی که در صنعت، سیستم آبرسانی و سیستم فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد لوله پلی اتیلن است. این لوله بدلیل ساختار پلی اتیلن و خواصی که دارد مزایایی دارد که باعث محبوبیت آن شده است. قیمت لوله پلی اتیلن با توجه به سایز و وزن محصول متفاوت است.

انواع لوله پلی اتیلن

لیست قیمت انواع لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن تک جداره

لوله پلی اتیلن آبی

از این لوله عمدتاً در سیستم انتقال آب استفاده میشود و مشخصه ظاهری آن وجود خط آبی بر روی آن است. پلی اتیلن آب رسانی خود شامل سه استاندارد PE63  ، PE80 ، PE100  است.

لوله پلی اتیلن گازی

برای انتقال گاز با توجه به حساسیت های موجود و اهمیت عدم نشتی در مسیر انتقال از لوله گازی استفاده میشود که باید حتماً استانداردهای لازم را داشته باشد. مشخصه ظاهری این لوله وجود خط زرد رنگ بر روی لوله است.

پلی اتیلن دو جداره

همانطور که از نام این محصول مشخص است شامل دو جداره داخلی و بیرونی است. وجود دو جداره باعث شده است تا تحمل فشار درونی و بیرونی آن بسیار بالا باشد. همین مزیت باعث شده است تا بتوان در زیر زمین هم استفاده کرد. لوله کاروگیت و لوله زهکش دو جداره می باشند.

قیمت لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن به دلیل عدم ثبات بازارهای ارزی و اقتصادی دائما تغییر می‌کند. اما به طور کلی قیمت نهایی لوله پلی اتیلن با توجه به قطر، متریال اولیه، فشار لوله، نوع، گرید، خلوص مواد تشکیل دهنده، هزینه حمل و نقل، هزینه برق مصرفی و هزینه نیروی انسانی تعیین می‌شود. حداقل قطر لوله‌های پلی اتیلن ۲۰ و حداکثر قطر آنها ۲۴۰۰ میلی‌متر (مناسب پروژه‌های خیلی بزرگ) می‌باشد. همچنین وزن و فشار لوله‌ها روی قیمت تاثیر مستقیم دارند. بنابراین هر چه لوله سنگین‌تر باشد قیمت آن نیز بیشتر است.

لازم به ذکر است که منظور از خلوص مواد میزان وجود ضایعات در تولید لوله است. خوشبختانه مهم‌ترین اصل گروه تولیدی سداب کیفیت است بنابراین در تولید محصولات از مواد زائد و بی کیفیت استفاده نمی‌کنند.

نکته مهم: در شرایط حساس که لوله پلی اتیلن تحت فشار زیاد قرار می‌گیرد یا به جوشکاری نیاز است حتما باید لوله‌های با کیفیت را تهیه و استفاده کرد. معمولا اغلب تولیدکنندگان از مواد بازیافتی در تولید لوله‌ها استفاده می‌نمایند. این در حالی است که در لوله‌های استاندارد هرگز نباید از ضایعات استفاده شود. در نتیجه اگر قیمت لوله پلی اتیلن پایین‌تر از قیمت مواد پلی اتیلن بود بدون شک در تولید این لوله‌ها از مواد بازیافتی استفاده شده است.

برای محاسبه قیمت لوله پلی اتیلن نیاز است ابتدا نوع لوله و نوع مواد اولیه را که در آن به کار رفته را در نظر بگیریم و سپس با توجه به نوع نیازی که به اینگونه لوله  داریم سایز مورد نیاز را انتخاب کنیم. در محاسبه قیمت عواملی مانند شرکتی که از آن لوله را انتخاب می کنیم و کیفیتی که به ما ارائه می دهند بی تاثیر نیست.

برای مثال قیمت لوله پلی اتیلن مخصوص آبیاری ۱۶ که ضخامت آن یک و دو دهم است هر متر آن ۱۸۵۰۰ تومان قیمت دارد. پس مهم است بدانید لوله را برای چه مصرفی در نظردارید تا مناسب ترین نوع را انتخاب کنید.

خرید لوله پلی اتیلن

خرید لوله پلی اتیلن

از لوله‌های پلی اتیلن در سیستم انتقال آب، خطوط گازرسانی، فاضلاب، مواد شیمیایی و کاور سیم‌های های مخابراتی استفاده می‌شود. انواع و کیفیت‌های مختلفی از لوله پلی اتیلن در بازار موجود است. بنابراین ممکن است هنگام خرید لوله پلی اتیلن دچار مشکل شوید. در ادامه چند نکته درباره خرید لوله پلی اتیلن را بیان می‌کنیم.

 1. اولین و مهم‌ترین نکته توجه به خرید اتصالات متناسب با لوله است.
 2. خرید لوله‌های استاندارد. روی لوله استاندارد اسم کارخانه تولید کننده، زمان تولید، میزان فشار لوله و مهر استاندارد کالا ثبت شده است. اما از آنجا که به لوله‌های پلی اتیلن کابلی فشاری وارد نمی‌شود، مهر استاندارد ضروری نیست.
 3. خرید لوله‌های با خلوص بالا. زیرا در صورت استفاده از مواد بازیافتی در تولید لوله‌ها پس از نصب دچار نشتی می‌شوند.
 4.  خرید لوله متناسب با نیاز خود. برای مثال اگر از لوله پلی اتیلن کابلی برای مصارفی جز پوشش سیم‌ها و کابل‌ها استفاده نمایید طول عمر آنها بسیار کم می‌شود.

لوله پلی اتیلن استاندارد دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

 1. سطح داخلی این لوله‌ها صاف و صیقلی است.
 2. اطلاعات تولید این لوله‌ها روی بدنه لوله مشخص است.
 3. اتصال آسان هنگام جوش و در نتیجه‌ جوشی یکپارچه و یکدست حاصل شود.

نکات مهم برای خرید لوله پلی اتیلن

در صورتی که در زمان خرید این لوله‌ها، به نکات مهم توجه نکنید، احتمال اینکه در آینده دچار مشکل و صرف هزینه‌های اضافی شوید، وجود دارد. معمولا این لوله‌ها در اعماق زمین و ساختمان‌ها تعبیه می‌شوند و خطایابی آن‌ها کمی مشکل است. از طرفی، برای رفع آسیبی که به آن‌ها وارد می‌شود، باید زمان و هزینه زیادی صرف کرد. بنابراین، حتما قبل از خرید، به نکات زیر توجه فرمایید:

 • لوله‌ای که خریداری می‌کنید، باید نشان استاندارد را دارا باشد.
 • لوله‌ای که خریداری می‌کنید، باید طبق استاندارد INSO 14427-2 ساخته شده باشد.
 • مشخص بودن نام برند و کارخانه سازنده لوله، تاریخ تولید، نوع مواد به کار رفته در ساخت، نمره خط تولید و رده فشار کاری بر روی لوله مهم است. این اطلاعات می‌بایست به وضوح بر روی لوله چاپ شده باشند. نبود یکی از این اطلاعات یا هرگونه خط خوردگی بر روی آن، ممکن است به دلیل معتبر نبودن کارخانه سازنده باشد.
 • درباره اعتبار و کارایی لوله‌های پلی اتیلن مورد نظر، از بازار و فروشندگان معتبر، پرس و جو نمایید.
 • در صورتی که قصد خرید در مقیاس بالا را دارید، بهتر است قبل از خرید، از کارخانه سازنده آن بازدید نمایید و مواردی مانند انبارداری، شیوه بارگیری، خط تولید و عرضه آن را بررسی نمایید.

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

همانطور که گفتیم قیمت نهایی لوله پلی اتیلن به عوامل مختلفی بستگی دارد و تغییر قیمت همان عوامل نیز باعث تغییر قیمت لوله پلی اتیلن می‌شود. با این وجود برای مشاهده به روزترین لیست قیمت لوله‌های پلی اتیلن از سایت sadabco.com دیدن فرمایید.

خصوصیات لوله پلی اتیلن فشار قوی

این لوله‌ها که با نوار آبی کنارشان شناخته می‌شوند، برای انتقال آب، گاز و موادی که با فشار بالا پمپاژ می‌شوند، به کار می‌روند. لوله پلی اتیلن فشار قوی به دو صورت کلافی و شاخته‌ای برای تحمل فشارهای تا 10 اتمسفر و 16 اتمسفر ساخته می‌شود.

به دلیل اینکه در اکثر موارد، این لوله‌ها می‌بایست در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار بگیرند، در ساخت آن‌ها، از ترکیبات آنتی یو وی یا ضد آفتاب استفاده می‌شود. از کاربردهای این نوع لوله می‌توان به انتقال آب برای مصارف کشاورزی، انتقال فاضلاب شهری و روستایی، انتقال فاضلاب‌های صنعتی، آبیاری تحت فشار و… اشاره کرد. به دلیل نوع مواد به کار رفته در ساخت لوله‌های فشار قوی، این لوله‌ها می‌توانند تا فشار 32 اتمسفر را نیز تحمل کنند.

همچنین، این لوله‌ها به دلیل وزن کم، حمل و نقل آسان، تحمل حرارت زیاد (تا 80 درجه سانتی گراد)، تحمل دمای پایین (تا منفی 70 درجه سانتی گراد)، مقاومت در برابر فرسایش و رانش زمین، مقاومت در برابر فشار، مقاومت در برابر خوردگی توسط مواد شیمیایی، امکان اتصال راحت و عمر بالایی که دارند، مورد توجه صنایع مختلفی قرار گرفته‌اند.

مزایای لوله پلی‌اتیلن

لوله پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE) یک لوله ترموپلاستیک ساخته شده از مواد قابل ذوب و تغییر شکل‌دهنده است. انعطاف‌پذیر و بادوام است. دارای مقاومت زیاد در برابر ترک خوردگی در حالت شیمیایی و محیطی است. در واقع، بیش از ۵۰ سال است که با موفقیت در طیف گسترده‌ای از پروژه‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود.

مزایای برجسته فیزیکی و عملکرد لوله پلی اتیلن، آن را به گزینه‌ای مناسب برای سیستم‌های لوله‌کشی تبدیل کرده است.

مقاومت در برابر خوردگی

خوردگی یکی از پرهزینه‌ترین مشکلات مرتبط با سیستم‌های لوله‌کشی فلزی است. خوردگی هم در داخل و هم در خارج از لوله رخ می‌دهد و بر کارایی هیدرولیک آن تأثیر می‌گذارد. بسیاری از شهرها آب را تصفیه می‌کنند تا به کندی زنگ‌زدگی و حفره زدن کمک کند اما با لوله‌های فلزی اجتناب‌ناپذیر است. برخی دیگر برای افزایش عمر مفید لوله راه‌های پرهزینه، محافظ کاتدیک، پوشش پلاستیکی یا عایق کردن را انتخاب می‌کنند.

برخلاف محصولات سنتی زیرساخت فلزی، لوله پلاستیکی پلی اتیلن زنگ‌زدگی، پوسیدگی یا خوردگی ندارد. در برابر رشد بیولوژیکی مقاوم است. این به معنای عمر مفید بیشتر و صرفه‌جویی در هزینه برای طولانی مدت است.

مقاومت در برابر فرسودگی

لوله HDPE انعطاف‌پذیر و شکل‌پذیر است، سفت و سخت نیست. مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر فرسودگی دارد. برعکس سایر لوله‌های پلاستیکی، لوله‌های پلی اتیلن سخت برای کنترل انواع اتفاقات غیر متداول و متداول در سیستم‌های توزیع آب، طراحی و طبقه بندی شده‌اند.

در مقایسه با لوله‌های پلاستیکی دیگر، در اکثر موارد، امکان استفاده از لوله HDPE به صورت باریک‌تر در دیوارها وجود دارد.

عمر مفید بیشتر

ابن دلیل ایمن بودن و ماندگاری زیاد این محصول است، برای استفاده در زیرساخت‌های لوله کشی ایده آل می‌باشند. عمر مفید این لوله‌ها با توجه به کاربرد، طراحی و نصب بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال ارزیابی شده است.

اتصالات بدون نشتی

بر اساس یک گزارش معتبر، نشتی اتصالات در ۴۳ ایالت به طور میانگین موجب هدر رفتن ۱۶٪ از منابع آب می‌شود. برخی این هدر رفتن آب را تا ۵۰٪ گزارش دادند.
در لوله کشی زیرساخت‌های سنتی از اتصالات زنگوله‌ای، پیچی یا مکانیکی استفاده می‌شود که همه این موارد باعث نشت لوله می‌شوند. بنابراین نه تنها گرانبهاترین منبع را از دست می‌دهیم، بلکه نشتی لوله‌ها بسیار هزینه‌بر خواهد بود. این در حالی است که سیستم‌های لوله کشی پلی اتیلن را می‌توان با همجوشی گرما پیوند داد و اتصالات بدون نشتی دائمی تولید کرد.

اتصالات فیوژن

در سیستم‌های لوله کشی پلی اتیلنی، امکان پیوند این لوله‌ها از طریق همجوشی گرمایی وجود دارد، به این گونه که به دو سطح لوله حرارت داده و سپس موجب ایجاد سیستمی دائمی، یکپارچه و بدون نشت می‌شود.

برعکس فرایند همجوشی مورد استفاده در لوله‌های پلاستیکی دیگر، فرایند همجوشی برای لوله‌های پلی اتیلن سخت ثابت و امن است و بیشتر از ۴۰ سال است که در صنعت گاز طبیعی از آن استفاده می‌شود. در ایالات متحده حدود ۹۵٪ از لوله کشی توزیع گاز از جنس لوله پلی اتیلن است که از طریق همجوشی گرما به هم متصل شده‌اند.

عدم نیاز به جوشکاری

لوله‌های HDPE علاوه بر داشتن ویژگی اتصال با همجوشی گرمایی، می‌توانند از طریق اتصالات Stab یا مکانیکی نیز به یکدیگر متصل شوند. انواع زیادی از این اتصالات، متناسب با کاربرد و نیازهای شما، در بازار موجود است.

لوله‌های HDPE به آسانی از طریق رابط‌های مکانیکی مشترک (MJ)، اتصالات Stab و اتصالات مکانیکی و فلنجی به سیستم‌های لوله کشی غیر پلی اتیلنی قابل انتقال یا تغییر هستند.

نصب بدون ترانشه

لوله کشی سنتی از طریق برش باز یا حفر زمین صورت می‌گیرند که موجب تخریب محیط زیست ایجاد می‌شوند.این لوله ها با استفاده از روش سنتی برش باز یا از طریق از فناوری بدون ترانشه سازگار با محیط زیست نیز قابل نصب هستند.

برای نصب بدون ترانشه، یک دستگاه جهت دار به صورت افقی و دائم در زیر زمین حفره ایجاد می‌کند. هنگامی که سر دریل به آخر حفره برسد، لوله وصل شده و از طریق سوراخ به عقب کشیده می‌شود.

این محصول به دلیل انعطاف پذیری، مقاومت کششی زیاد و مقاومت در برابر فرسودگی و سایش، به گزینه‌ای عالی و مطمئن برای فناوری نصب بدون ترانشه تبدیل شده‌اند.

با استفاده از فناوری نصب بدون ترانشه می‌توان از لوله‌های HDPE در زیر نهرها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، جاده‌ها یا سمت راست راه‌ها نصب کرد بدون اینکه به محیط زیست آسیب برسد یا باعث ایجاد ترافیک شود.

هنگام مقایسه با لوله غیر پلاستیکی نصب شده با روش برش باز، یک سیستم بدون نشت و نصب شده با استفاده از فناوری بدون ترانشه، غیر تهاجمی و مقرون به صرفه‌تر می‌باشد.

نوسازی لوله کشی

همچنین از لوله‌های پلی اتیلن نصب شده از طریق فناوری‌های بدون ترانشه می‌توان برای بازسازی خطوط لوله قدیمی و خراب استفاده کرد. هنگام بازسازی خطوط لوله قدیمی، چند گزینه برای انتخاب وجود دارد که شامل پوشش لغزش و ترکیدن لوله است. این دو روش برای نوسازی یا جایگزینی زیرساخت‌های قدیمی شهرها عالی هستند.

سازگار با محیط زیست

 • علاوه بر این ویژگی‌های منحصر بفرد فیزیکی، این محصول آسیب به محیط زیست را به حداقل می‌سانند. زیرا:
 • تولید لوله‌های پلی اتیلن نسبت به لوله‌های غیر پلاستیکی انرژی کمتری مصرف می‌کنند.
 • لوله‌های پلی اتیلن نسبت به لوله‌های فلزی سبک هستند. در نتیجه حمل و نقل آنها اغلب مقرون به صرفه‌تر است.
 • انعطاف پذیری و قابلیت استفاده از همجوشی گرما در این لوله ها، به معنی استفاده کمتر از اتصالات است.
 • مشخصات فیزیکی این محصول با استفاده از فناوری بدون ترانشه، امکان استفاده از لوله کوچکتر را فراهم می‌کند که نسبت به سایر اتصالات فیوژنی کمتر به محیط زیست آسیب می‌رساند.
 • همچنین این محصول به دلیل قابلیت همجوشی گرما، باعث تولید اتصالات بدون نشت می‌شود.
 • هنگام تولید این محصول، یا هنگام همجوشی یا استفاده در زیر زمین یا آب، سموم خطرناکی در هوا منتشرنمی‌شود.
 • امکان بازیافت لوله پلی اتیلن در برنامه‌های بدون فشار وجود دارد.

مقاومت فیزیکی بالا

تحمل فشار از 4 الی 25 بار (بسته به نوع و قطر لوله) یکی از مزایایی است که باعث محبوبیت لوله پلی اتیلن شده است.

مقاومت شیمیایی بالا

مقاومت در برابر اسید و باز برتری قابل توجهی نسبت به لوله فولادی به حساب می آید و همین امر باعث است تا در صنایع کاربرد ویژه ای داشته باشد.

انعطاف پذیری بالا

قطعاً در مسیر انتقال مایعات موانع و پست و بلندی های بسیار بوجود می آید.در صورت استفاده از لوله های فولادی انتقال با مشکلات بسیاری روبرو می شود.

خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن

بازرگانی سداب با دارا بودن نمایندگی برندهای گسترش پلاستیک ،صنایع پلاستیک پارس ،حافظ پلاستیک و عاملیت فروش برندهای پلی رود اتصال ، آبان بسپار پارسیان ، کاوه گستر ، تکاب اتصال دماوند ، پلی پارس و در ایران می باشد و آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز است. کافیست برای آگاهی از موجود انبار با شماره تماس 33901412 تماس حاصل نمایید.

تولید لوله پلی اتیلن

برای ایجاد لوله در اندازه‌های مختلف، رزین PP گرم می‌شود و از طریق یک قالب خارج می‌شود، که قطر خط لوله را تعیین می‌کند. لوله پلی‌اتیلن به دلیل افزودن ۳ تا ۵٪ کربن سیاه به ماده پلی‌اتیلن شفاف، معمولاً به رنگ سیاه است.

افزودن کربن سیاه محصولی را ایجاد می‌کند که در برابر اشعه ماورا بنفش مقاوم باشد. رنگ‌های دیگر نیز موجود، اما کمتر رایج هستند. لوله رنگی یا راه راه معمولاً ۹۰٪ تا ۹۵٪ ماده سیاه است و در قسمت بیرونی آن فقط یک لایه یا نوار رنگی است.

در زیر روند اکستروژن لوله HDPE نشان داده شده است:

سیستم لوله‌کشی اکسترود شده لوله HDPE، ۸۰۰ میلی‌متر

لوله HDPE کاملاً اکسترود شده ۸۰۰ میلی متر (۳۱.۵۰ اینچ)

ماده اولیه پلی‌اتیلن از یک سیلو به ناودان خشک کن کشیده می‌شود، که هر گونه رطوبت گلوله را از بین می‌برد. سپس توسط یک پمپ خلا به داخل مخلوط کن کشیده می‌شود، جایی که توسط گرم‌کن محفظه‌ای گرم می‌شود.

مواد PE در ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد (۳۵۶ درجه فارنهایت) ذوب می‌شوند، و اجازه می‌دهند که از طریق قالب منتقل شود، تا مواد مذاب را به شکل دایره‌ای درآورد. پس از عبور از قالب، لوله تازه تشکیل شده به سرعت وارد مخازن خنک‌کننده می‌شود، که قسمت خارجی لوله را در آب غوطه‌ور یا اسپری می‌کنند، هر یک از آن‌ها دمای لوله را ۱۰ تا ۲۰ درجه کاهش می‌دهد.

از آنجا که پلی‌اتیلن از ظرفیت ویژه حرارتی بالایی برخوردار است، برای جلوگیری از تغییر شکل لوله، باید آن را به صورت مرحله‌‌ای خنک کرد و تا رسیدن به «تراکتور برای حمل‌و‌نقل»، آنقدر سخت است که باید با ۲ یا ۳ تسمه به آرامی کشیده شود.

چاپگر لیزری یا پودری اندازه، نوع، تاریخ و نام سازندگان را در کنار لوله چاپ می‌کند. سپس با اره به طول ۳، ۶، ۱۲ یا ۲۴ متر (۹.۸، ۱۹.۷، ۳۹.۴ یا ۷۸.۷ فوت) بریده می‌شوند، یا به طول ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ متر (۱۶۴، ۳۲۸ یا ۶۵۶ فوت) سیم‌پیچی می‌شوند.

سایز لوله‌های پلی اتیلن چقدر است؟

لوله‌های پلی اتیلن از لحاظ اندازه و سایز، به 25 دسته تقسیم می‌شوند. هر سایز برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از عواملی که بر روی میزان قیمت لوله پلی اتیلن تاثیر دارد سایز آن است.

لوله آب پلی اتیلن با نوارهای آبی

خرید لوله پلی اتیلن

برای لوله HDPE راه راه از یک قالب متفاوت ساخته می‌شود که دارای کانال‌های کوچکی است که مواد رنگی از آن عبور می‌کند، درست قبل از اینکه از طریق قالب تحت فشار قرار گیرد. این بدان معناست که قسمت‌های راه راه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از لوله هستند و به احتمال زیاد از بدنه اصلی جدا نمی‌شوند.

کو اکسترود یا لوله کو PE سابق دارای پیچ اکستروژن دوم است که لایه اضافی رنگی در اطراف لوله سیاه ایجاد می‌کند، این امر باعث می‌شود که لوله از بیرون برای شناسایی یا خنک‌سازی حرارتی رنگ شود.

مشخصات لوله پلی اتیلن چیست؟

۲.۱.۲ لوله پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE) باید مطابق با مشخصات AWWA C906 باشد. لوله HDPE باید حداقل چگالی ۰.۹۵۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب را داشته باشد. کلیه لوله‌ها و اتصالات HDPE باید پایه طراحی هیدرواستاتیک (HDB) 1600 psi را داشته باشند.

مواد اولیه لوله پلی اتیلن چیست؟

درباره PE. پلی‌اتیلن (PE) ماده‌ای ترموپلاستیک است که از پلیمریزاسیون اتیلن تولید می‌شود. لوله پلاستیکی PE با اکستروژن در اندازه‌های مختلف از ½ اینچ تا ۶۳ اینچ ساخته می‌شود. PE در سیم‌پیچ‌های نورد با طول‌های مختلف و یا به صورت صاف تا طول ۴۰ فوت در دسترس است.

استاندارد DN چیست؟

DN = قطر اسمی (Diameter Nominal)

اصطلاح Diameter Nominal به قطر داخلی لوله گفته می‌شود. همراه با درجه فشار اسمی و نوع مواد، تمام ابعاد یک خط لوله، مانند ابعاد فلنج، با نشان دادن قطر اسمی تعریف می‌شوند. فولاد اغلب مشخص نشده است، اما به عنوان ماده در نظر گرفته می‌شود.

DN و PN چه تفاوتی دارند؟

DN قطر اسمی است، قطر اسمی (یا nominal diameter)، یعنی انواع لوله و اتصالات لوله از کالیبر جهانی می‌توانند به یکدیگر متصل شده و قابل تعویض هستند.

 • شناسه اسمی DN
 • شناسه PN برای فشار اسمی است.

آیا می‌توان از لوله پلی‌اتیلن برای لوله کشی گاز طبیعی استفاده کرد؟

لوله‌کشی گاز پلی‌اتیلن (PE) پرکاربردترین ماده لوله‌کشی پلاستیکی برای توزیع گاز طبیعی است. لوله‌کشی PE تنها لوله‌کشی پلاستیکی تایید شده تحت لیسانس NFPA 58، با کد گاز مایع نفت‌خام است و معمولاً در لوله کشی گازهای مایع نفت‌خام (گاز LP بخار) استفاده می‌شود.

آیا می‌توان از لوله پلی‌اتیلن برای لوله کشی گاز طبیعی استفاده کرد؟

2 دیدگاه ها

 1. مرسی از سایت خوب و کاملتون خیلی کار ما رو راحت کرده امیدوارم همیشه این آپدیت قیمت ها انجام بشه تا بتونیم راحت لوله پلی اتیلن رو قیمت بدیم ما تو اهواز فروشگاه لوله واتصالات داریم با دفترتون تماس میگیرم تا بتونم برای خرید لوله واتصالات پلی اتیلن مزاحمتون بشم

  • سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر
   خواهش میکنم انجام وظیفه هست.
   بله ما هر روز لوله و اتصالات پلی اتیلن رو آپدیت می کنیم ، خیالتون راحت ، ما تو اهواز همکاران پلی اتیلن کار خوب مثل شما زیاد داریم که با هم کار می کنیم امیدواریم بتونیم همکاری خوبی داشته باشیم.

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *