اتصالات پیچی پلی اتیلن

قیمت امروز اتصالات پیچی پلی اتیلن

( 1401-07-09 )

را می توانید از ما بپرسید.

شماره تماس:

اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن به سه نوع پیچی، جوشی و فشاری تقسیم می‌شوند. اتصالات پیچی با استفاده از رزوه‌هایی که داخل و یا روی این اتصالات است به مادگی لوله‌ها متصل می‌شود و برای پروژه‌های کوچک و لوله‌های کوچک کاربرد دارد. این اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن دارای انواع گوناگونی است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

برای اتصال بین دو لوله پلی اتیلن بدون نیاز به جوشکاری از اتصالات پیچی (اتصالات رزوه ای) استفاده میکنند. این اتصالات از قسمت های مختلفی تشکیل میشوند و عمده کاربرد آنها در سیستم آبرسانی و آبیاری زمین های کشاورزی و زمین های زراعی میباشد. اتصالات رزوه ای از جنس پلی اتیلن و به روش تزریقی تولید می شود.

بعلت تغییرات زیاد در قیمت مواد اولیه، برای اطلاع از قیمت دقیق و بروز تماس بگیرید.
در ادامه قیمت ها به ریال درج شده اند.

لیست قیمت اتصالات پیچی. اتصال ماده

کد کالاشرح کالاتعدادقیمت( ریال )
10102001200اتصال ماده 1/2*20 اینچ15099/000
10102501200اتصال ماده 1/2*25 اینچ150129/000
10102503400اتصال ماده 3/4*25 اینچ150129/000
10102510000اتصال ماده 1*25 اینچ150129/000
10103201200اتصال ماده 1/2*32 اینچ100191/000
10103203400اتصال ماده 3/4*32 اینچ100191/000
10103210000اتصال ماده 1*32 اینچ100191/000
10104011400اتصال ماده 1،1/4*40 اینچ45328/000
10105011200اتصال ماده 1،1/2*50 اینچ35489/000
10105020000اتصال ماده 2*50 اینچ35489/000
10106311400اتصال ماده 1،1/4*63 اینچ20688/000
10106311200اتصال ماده 1،1/2 *63 اینچ20688/000
10106320000اتصال ماده 2*63 اینچ20688/000
10107520000اتصال ماده 2*75 اینچ131/196/000
10107521200اتصال ماده 2،1/2 *75131/196/000
10109020000اتصال ماده 2*90 اینچ101/587/000
10109021200اتصال ماده 2،1/2*90 اینچ101/587/000
10109030000اتصال ماده 3*90 اینچ101/587/000
10111030000اتصال ماده 3*110 اینچ82/682/000
10111040000اتصال ماده 4*110 اینچ82/682/000
10112540000اتصال ماده 4*125 اینچ64/042/000
10112550000اتصال ماده 5*125 اینچ84/042/000

لیست قیمت اتصالات پیچی. رابط تبدیل

کد کالاشرح کالاتعدادقیمت( ریال )
10402502000رابط تبدیل 20*25100171/000
10403202000رابط تبدیل 20*3280245/000
10403202500رابط تبدیل 25*3275245/000
10404002500رابط تبدیل 25*4050411/000
10404003200رابط تبدیل 32*4040411/000
10405003200رابط تبدیل 32*5030646/000
10405004000رابط تبدیل 40*5022646/000
10406303200رابط تبدیل 32*6318959/000
10406304000رابط تبدیل 40*6316959/000
10406305000رابط تبدیل 50*6314959/000
10407505000رابط تبدیل 50*75121/679/000
10407506300رابط تبدیل 63*7591/679/000
10409006300رابط تبدیل 63*9062/692/000
10409007500رابط تبدیل 75*9062/692/000
10411006300رابط تبدیل 63*11064/005/000
10411007500رابط تبدیل 75*11064/005/000
10411009000رابط تبدیل 90*11044/005/000
10412506300رابط تبدیل 63*12536/181/000
10412507500رابط تبدیل 75*12536/181/000
10412509000رابط تبدیل 90*12536/181/000
10412511000رابط تبدیل 110*12536/181/000


لیست قیمت اتصالات پیچی. رابط مساوی

کد کالاشرح کالاتعدادقیمت( ریال )
10302002000رابط مساوی 20135146/000
10302502500رابط مساوی 2596195/000
10303203200رابط مساوی 3270293/000
10304004000رابط مساوی 4030521/000
10305005000رابط مساوی 5020774/000
10306306300رابط مساوی 63121/158/000
10307507500رابط مساوی 7562/119/000
10309009000رابط مساوی 9062/932/000
10311011000رابط مساوی 11044/879/000
10312512500رابط مساوی 12537/298/000

لیست قیمت اتصالات پیچی. زانو مساوی

کد کالاشرح کالاتعدادقیمت( ریال )
10502000000زانو مساوی 20100153/000
10502500000زانو مساوی 2580205/000
10503200000زانو مساوی 3250335/000
10504000000زانو مساوی 4026578/000
10505000000زانو مساوی 5015865/000
10506300000زانو مساوی 6391/313/000
10507500000زانو مساوی 7552/513/000
10509000000زانو مساوی 9043/375/000
10511000000زانو مساوی 11045/578/000
10512500000زانو مساوی 12548/314/000

لیست قیمت اتصالات پیچی. اتصال نر

کد کالاشرح کالاتعدادقیمت( ریال )
10202001200اتصال نر 1/2*20 اینچ15091/000
10202501200اتصال نر 1/2*25 اینچ100123/000
10202503400اتصال نر 3/4*25 اینچ100123/000
10202510000اتصال نر 1*25 اینچ100123/000
10203210000اتصال نر 1*32 اینچ100189/000
10204011400اتصال نر 1،1/4*40 اینچ45319/000
10205011200اتصال نر 1،1/2*50 اینچ30485/000
10205020000اتصال نر 2*50 اینچ30485/000
10206320000اتصال نر 2*63 اینچ20685/000
10207520000اتصال نر 2*75 اینچ111/227/000
10207521200اتصال نر 2،1/2*75 اینچ111/227/000
10209020000اتصال نر 2*90 اینچ91/727/000
10209030000اتصال نر 3*90 اینچ91/727/000
10211030000اتصال نر 3*110 اینچ82/864/000
10211040000اتصال نر 4*110 اینچ82/864/000
10212540000اتصال نر 4*125 اینچ64/407/000
10212550000اتصال نر 5*125 اینچ64/407/000

انواع اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن

اتصالات پلی‌ اتیلن شامل اتصال ماده، اتصال نر، اتصال فلنجدار، رابط پلی‌ اتیلن، سه راه مساوی، زانو مساوی، زانو ماده، زانو نر، سه راه ماده، سه راه نر، درپوش انتهایی و سه راه تبدیل است.

اتصال ماده

از این نوع قطعه در اتصال به شیرآلات و اتصالات رزوه‌ای نر پلی‌ اتیلن استفاده می‌شود. برای اتصال مطمئن و ایمن‌تر بهتر است هر دو اتصال از یک جنس و خانواده باشند.

اتصال نر

این اتصال یک سر آن به طور رابط و سر دیگر به صورت رزوه‌ای است، از این نوع اتصال پیچی پلی‌ اتیلن برای متصل نمودن لوله‌های پلی‌ اتیلن به اتصالات شیرآلات رزوه‌ای استفاده می‌شود.

اتصال فلنجدار

این نوع اتصال هم از نوع پیچی است و برای اتصال لوله‌های پلی‌ اتیلن به شیرآلات چدنی یا هر نوع اتصال فلنج دار استفاده می‌شود. فلنج از جنس فولاد ساخته می‌شود و به راحتی به وسیله پیچ و مهره قابل باز و بسته کردن است و در مخازن تحت فشار کمپرسور‌ها، پمپ‌ها و… کاربرد دارد.

رابط پلی‌ اتیلن

این اتصال پیچیده است و برای ارتباط دو سر لوله‌های پلی‌ اتیلن به یکدیگر استفاده می‌شود و می‌تواند مقاومت لوله‌ها را در برابر کش آمدگی و انبساط و انقباض بالا ببرد.

سه راه مساوی

برای گرفتن انشعاب از این اتصال استفاده می‌شود که دارای سایز‌های مختلف است و در صنایع آبرسانی، آبیاری و گازرسانی کاربرد دارد. چون هر سه راه اتصال باهم مساوی و یکسانند به آن سه راه مساوی می‌گویند و به عنوان تقسیم‌کننده، رابط، تغییر دهنده و متصل‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن

اتصالات پلی‌ اتیلن شامل اتصال ماده، اتصال نر، اتصال فلنجدار، رابط پلی‌ اتیلن، سه راه مساوی، زانو مساوی، زانو ماده، زانو نر، سه راه ماده، سه راه نر، درپوش انتهایی و سه راه تبدیل است.

اتصال ماده

از این نوع قطعه در اتصال به شیرآلات و اتصالات رزوه‌ای نر پلی‌ اتیلن استفاده می‌شود. برای اتصال مطمئن و ایمن‌تر بهتر است هر دو اتصال از یک جنس و خانواده باشند.

اتصال نر

این اتصال یک سر آن به طور رابط و سر دیگر به صورت رزوه‌ای است، از این نوع اتصال پیچی پلی‌ اتیلن برای متصل نمودن لوله‌های پلی‌ اتیلن به اتصالات شیرآلات رزوه‌ای استفاده می‌شود.

اتصال فلنجدار

این نوع اتصال هم از نوع پیچی است و برای اتصال لوله‌های پلی‌ اتیلن به شیرآلات چدنی یا هر نوع اتصال فلنج دار استفاده می‌شود. فلنج از جنس فولاد ساخته می‌شود و به راحتی به وسیله پیچ و مهره قابل باز و بسته کردن است و در مخازن تحت فشار کمپرسور‌ها، پمپ‌ها و… کاربرد دارد.

رابط پلی‌ اتیلن

این اتصال پیچیده است و برای ارتباط دو سر لوله‌های پلی‌ اتیلن به یکدیگر استفاده می‌شود و می‌تواند مقاومت لوله‌ها را در برابر کش آمدگی و انبساط و انقباض بالا ببرد.

سه راه مساوی

برای گرفتن انشعاب از این اتصال استفاده می‌شود که دارای سایز‌های مختلف است و در صنایع آبرسانی، آبیاری و گازرسانی کاربرد دارد. چون هر سه راه اتصال باهم مساوی و یکسانند به آن سه راه مساوی می‌گویند و به عنوان تقسیم‌کننده، رابط، تغییر دهنده و متصل‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد اتصالات پیچی پلی اتیلنی

اتصالات در زمینه‌هایی چون کشاورزی، مصارف خانگی و ساختمانی، فاضلاب‌های شهری و صنعتی و شیلات و… در اندازه‌ها و کیفیت‌های گوناگون در دسترس است. همچنین در انتقال گاز و مواد شیمیایی بسیار پر مصرف است. اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن در برابر تغییرات آب و هوایی، خوردگی و سایش، فشار و ضربه مقاومت بالایی دارد و همچنین عدم رسوب‌گذاری، سهولت در نصب، طول عمر بالا، قیمت مناسب و انعطاف پذیر بودن، این اتصالات را جزء پرمصرف‌ترین‌ها قرار داده.

 1. سیستم آبرسانی شهری و روستایی
 2. شبکه آبرسانی غیر آشامیدنی (مانند فضاهای سبز و پارک ها و …)
 3. تاسیسات صنعتی به منظور انتقال مواد شیمیایی اسیدی و قلیایی
 4. شبکه آبیاری قطره ای و بارانی در صنعت کشاورزی (تحت فشار)
 5. استفاده در حمل پساب ها و فاضلاب صنعتی

روش بستن اتصالات پیچی

بستن اتصالات پیچی

یکی از ویژگی های اتصالات پیچی، قابلیت استفاده چندین مرتبه ای از آنها می باشد. این دسته از اتصالات را  می توان پس از استفاده باز نمود و در جای دیگری بکار گرفت. نحوه بستن اتصالات پیچی به ترتیب زیر می باشد.

 • در ابتدا با استفاده از سوهان، سر لوله را کاملاٌ صاف و یکدست نمایید.
 • مرحله بعد جدا نمودن قطعات اتصال به ترتیبی که هستند، و به همان روند یعنی ابتدا از سرپیچ بعد اسپیلیت رینگ و سپس بوشینگ و در آخر اورینگ را بر روی لوله قرار دهید.
 • در مرحله بعد لوله را با فشار به داخل بدنه اتصال برانید تا به لبه نگه دارنده داخل بدنه برسد. و در همین هنگام اسپیلیت رینگ را به جلو هدایت نمایید تا جایی که به بوشینگ بچسبد این حرکت با باز کردن شکاف اسپیلیت رینگ به آسانی انجام می شود.
 • در انتها سر پیچ را روی بدنه اتصال پیچانده تا سفت و محکم گردد.

نکات مهم در هنگام بستن اتصالات پیچی

بستن اتصالات پیچی

مهم ترین ویژگی اتصالات پیچی که آنها را از سایر اتصالات متمایز می نمایید قابلیت استفاده چندین مرتبه ای آنها است. به این نکته توجه نمایید که قبل از بستن اتصالات پیچی  باید انتهای لوله کاملاٌ تمیز گردد و از جا افتادن و محکم بودن مهر ها مطمئن باشید.

طراحی اتصالات پیچی و شیرها به گونه ای است که برای استفاده از آب داغ نمی باشد به همین خاطر در مسیر لوله کشی از لوله های پلی اتیلن با دمای متعارف استفاده می شود.

 • مزایای استفاده از اتصالات پیچی
 • اتصالی سریع و بدون نیاز به دستگاه جوش پلی اتیلن
 • استفاده چندین مرتبه ای از این اتصالات
 • اتصالات پیچی بدون هیچگونه نشتی و سوراخ
 • در صورت آسیب به راحتی قابل تعمیر است.

کاربرد بستن اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی برای انواع لوله های پلی اتیلن نرم با قطر خارجی 20 الی 125 میلیمتر کاربرد دارند. از این اتصال در زمینه ی آبرسانی و سیستم های آبیاری قطره ای استفاده می شود و بیشترین کاربرد را در شبکه توزیع آب و کشاورزی دارند.

با آگاهی که از اتصالات پیچی در این متن بدست آوردید می توانید خریدی مناسب با خواسته هایتان را انجام دهید. مجموعه بازرگانی سداب با داشتن سابقه طولانی در عرضه لوله های پلی اتیلن، انواع اتصالات پلی اتیلنی، اتصالات پیچی، اتصالات الکتروفیوژن و…سعی بر آن داشته با کیفیترین و مناسب ترین قیمت ها را برای مشتریان محصولات پلی اتیلنی فرآهم سازد .

مزایای استفاده از اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن

مزایای استفاده از اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن

دوام و طول عمر بیشتر

این اتصالات در مقایسه با نمونه‌های مشابه فلزی، فولادی و چدنی طول عمر و دوام بیشتری دارند و بسته به نوع کاربرد، مدل طراحی و همچنین محل نصب میانگین عمر آن‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال تخمین‌زده می‌شود.

مقاومت بالا در برابر خوردگی

یکی از مشکلاتی که معمولاً در لوله کشی‌های فلزی اتفاق می‌افتد مشکل خوردگی (چه از داخل و چه از خارج) و تحت تاثیر قرار دادن بازده هیدرولیک است که این امر هزینه‌های گزافی را برای مصرف‌کننده به وجود می‌آورد. اما استفاده از اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن این اطمینان خاطر را به شما می‌دهند که در برابر خوردگی مقاومت بسیار بالایی دارند.

نیاز نبودن به ابذار آلات تخصصی و سنگین

برای ایجاد اتصال توسط اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن شما احتیاجی به ابذارآلات تخصصی و سنگین ندارید و می‌توانید با استفاده از ابذارآلات اولیه اتصالات اقدام به نصب اتصالات پیچی کنید.

نیاز نبودن به محافظ

بسیاری از اتصالات برای ماندگاری و مقاومت کردند در برابر زنگ زدگی‌ها و سایر مشکلات محافظ‌هایی را دارند، اما اتصالات پیچی به محافظ خاصی نیاز ندارد.

قیمت کم اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن

قیمت اینگونه اتصالات نسبت به سایر فیلم بسیار مقرون به صرفه‌تر است. مقاومت در برابر ضربه و فشار مقاومت و انعطاف‌پذیری موجود در لوله و اتصالات پلی‌ اتیلن در مقابل ضربه وارد شده در حد قابل قبولی بالا است و دیگر احتیاج نیست که از تجهیزات ضد ضربه برای آن‌ها استفاده کنید.

احتیاج به کمترین فضا در زمان نصب

برای انجام اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن نیاز به فضای بزرگی نیست و در کمترین فضا نیز می‌توان کار اتصالات را به خوبی انجام داد.

عدم نیاز به تخصص

بر خلاف اتصالات جوشی که احتیاج به متخصص ماهر برای نصب دارد، مدل اتصالات پیچی این گونه نیست و می‌توان بدون هیچگونه تخصصی کار اتصالات را انجام داد.

سرعت در کار

راه‌اندازی اتصالات پیچی نسبت به نصب سایر نمونه‌ها بسیار سریع است و در کمترین زمان می‌توان کارت اتصالات را به پایان رساند.

مزایای استفاده از اتصالات رزوه ایی

 • طول عمر بالا : از آنجایی که اتصالات پیچی از جنس پلی اتیلن میباشد در نتیجه میتوان با خیال راحت استفاده کرد چرا که طول عمر بالا دارند.
 • نصب آسان :  این اتصالات بدلیل رزوه ای بودنشان نیاز به دانش فنی بالا و تجهیزات جانبی برای نصب و همانطور نیروی کار ماهر ندارد.
 • تعمیرات آسان : همانطور که نصب آسانی دارند در نتیجه جایگزینی و تعمیرات آسانتری هم نسبت به سایر مدل ها دارند.
 • مقاومت دمایی بالا : یکی دیگر از مزایای این اتصالات تحمل دما حتی بالای 80 درجه سانتیگراد است.
 • مقاومت فشار بالا : اتصالات پیچی تحمل فشار تا 10 بار را دارند و این ویژگی باعث شده است محبوبیت بالایی در صنایع داشته باشند.
 • حداقل نشت : اتصالات رزوه ای بدلیل ساختاری که دارند کمترین میزان نشتی را دارند.

اجزای اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات رزوه ای

1- اسپیلیت

اسپیلیت مانع از آن میشود که لوله هنگامی که فشار روی آن است از اتصال خارج شود و  از جنس پلی استال است که تحمل فشار بالا دارد.

2- بوشینگ

بوشینگ در واقع بین اورینگ و اسپیلیت قرار میگیرد و هنگامی که اتصال برقرار میشود به اورینگ فشار وارد میکند تا باعث آب بندی بیشتر شود.

3- اورینگ

اورینگ از جنس لاستیک است و میبایست انعطاف بالا و تحمل فشار بالا داشته باشد. وظیفه اورینگ آب بندی اتصال است.

4- بدنه و سرپیچ

بدنه و سرپیچ اتصالات پیچی از جنس پروپیلن است که نسبت به پلی اتیلن مقاومت بالاتری در مقابل فشار و دما و اشعه ماوراء بنفش دارد.

قیمت اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن

خرید اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن

همواره عواملی رنج قیمتی لوله و اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن را تحت تاثیر قرار می‌دهند، یکی از این عوامل اندازه و سایز مورد استفاده اتصالات پیچی است که هرچه سایز آن بزرگتر باشد قیمت نیز به نسبت آن افزایش می‌یابد. دومین عامل تاثیر‌گذار در قیمت اینگونه اتصالات میزان خلوص مواد اولیه به کار رفته در لوله و اتصالات پیچی می‌باشد که موجب اختلاف در کیفیت و تغییر قیمت اتصالات پلی‌ اتیلن می‌شود. به طور مثال برای اتصال پیچی سه راه مساوی در سایز‌های مختلف قیمتی میانگین ۵۶۰۰۰ تا ۳۲۹۰۰۰۰ در نظر گرفته شده است.

خرید اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن

خرید اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن

برای خرید اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن باید دقت لازم را داشته باشید تا نمونه با کیفیت آن را انتخاب نمایید. این اتصالات را می‌توانید با توجه به نیازتان در سایز‌های مختلفی از فروشگاه‌های ابذار آلات و سایت‌های معتبر در سراسر کشور خریداری کنید، اما با کیفیت‌ترین نوع اتصالات را تنها می‌توانید در سایت سداب سفارش دهید. شرکت بازرگانی سداب با داشتن سال‌ها تجربه در زمینه فروش لوله و اتصالات با کیفیت همراه شماست تا شما را در پروژه‌های لوله کشی و آبرسانی و انتخاب بهترین نوع اتصالات یاری کند.

بازرگانی سداب با داشتن سالها تجربه در حوزه انجام پروژه های آبرسانی  و تولید و فروش لوله پلی اتیلن (لوله پلی اتیلن آب رسانی و لوله پلی اتیلن گازی) ، لوله کاروگیت ، لوله زهکشی ، اتصالات الکتروفیوژن و … آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد. برای دریافت قیمت و مشاوره یا شماره تلفن 33901412 تماس حاصل نمایید.

سخن آخر

در مهندسی انواع ساختمان‌ها و پروژه‌های آبرسانی لوله و اتصالات یکی از عجزای بسیار مهم و اصلی شمرده می‌شوند به همین خاطر باید در انتخاب آن‌ها بسیار دقت نمود تا بهترین و با کیفیت‌ترین نوع را برگزید. شما همواره می‌توانید با انتخاب اتصالات پیچی پلی‌ اتیلن که از کیفیت بالایی برخوردار هستند دوام و مقاومت مورد نیاز پروژه های‌تان را تضمین کنید.

لیست قیمت اتصالات کمربندی

پلی رود اتصال (تولید کننده انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپلین)

لیست قیمت اتصالات پیچی

پلی رود اتصال (تولید کننده انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپلین)