اتصالات پلی اتیلن جوشی

قیمت امروز لوله و اتصالات

( 1401-07-02 )

را می توانید از ما بپرسید.

شماره تماس:

آیتم های دلخواه خود را انتخاب کنید و خروجی آنلاین بگیرید.

در هر کجا که باشید براحتی می توانید از طریق فرم روبرو که اختصاصی برای شرکت سداب طراحی شده است، قیمت بروز دریافت کنید. لازم به ذکر است که اگر سوالی داشته باشید می توانید با شماره 02133901412 تماس بگیرید.

بعلت تغییرات زیاد در قیمت مواد اولیه، برای اطلاع از قیمت دقیق و بروز تماس بگیرید.
قیمت ها به ریال درج شده اند. از جستجو برای پیدا کردن بخش مورد نظر می توانید استفاده کنید.

بخش اول لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن

سه راه مساوی تزریق پلی اتیلن    
ردیفکد کالاشرح کالا10-10016-100
1T012222 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50036/600/00043/200/000
2T012020 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 40018/480/00027/840/000
3T011919 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 35515/960/00021/000/000
4T011818 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 3158/976/00013/560/000
5T011717 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2808/652/00010/200/000
6T011616 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2505/640/0007/440/000
7T011515 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2255/064/0006/384/000
8T011414 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2003/468/0004/128/000
9T011313 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 1803/072/0003/420/000
10T011212 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 1602/124/0002/700/000
11T011111 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 1401/956/0002/292/000
12T011010 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125937/0001/308/000
13T010909 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110708/000936/000
14T010808 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90456/000552/000

بخش دوم لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن

سه راه مساوی تزریق پلی اتیلن    
ردیفکد کالاشرح کالا10-10016-100
1T012222 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50036/600/00043/200/000
2T012020 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 40018/480/00027/840/000
3T011919 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 35515/960/00021/000/000
4T011818 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 3158/976/00013/560/000
5T011717 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2808/652/00010/200/000
6T011616 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2505/640/0007/440/000
7T011515 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2255/064/0006/384/000
8T011414 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2003/468/0004/128/000
9T011313 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 1803/072/0003/420/000
10T011212 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 1602/124/0002/700/000
11T011111 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 1401/956/0002/292/000
12T011010 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125937/0001/308/000
13T010909 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110708/000936/000
14T010808 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90456/000552/000
15T010707 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75336/000360/000
16T010606 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63228/000276/000
17T010505 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50163/000192/000
18T010404 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 40146/000174/000
19T010303 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 32141/600156/000
سه راه نا مساوی تزریقی پلی اتیلن
20
T012218 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 315*50035/640/00041‌/040/000
21T012216 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 250*50034/800/00039/720/000
22T012214 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 200*50033/840/00037/428/000
23T062019 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 355*400 ( با تبدیل )29/040/00039/096/000
24T012018 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 315*40018/240/00025/200/000
25T012016 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 250*40018/000/00025/200/000
26T012015 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 225*40017/880/00025/200/000
27T012014 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 200*40016/920/00025/200/000
28T012012 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160*40018/660/00027/300/000
29T062010 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125*400( با تبدیل )18/960/00027/300/000
30T062009 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*400( با تبدیل )18/396/00027/120/000
31T061918 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 315*355( با تبدیل )15/600/00031/440/000
32T011916 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 250*35515/240/00019/920/000
33T011915 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 225*35515/180/00019/680/000
34T011914 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 200*35514/760/00019/320/000
35T011912 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160*35514/280/00019/260/000
36T011910 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125*35515/228/00018/360/000
37T011909 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*35515/228/00018/360/000
38T011908 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*35515/228/00018/360/000
39T061817 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 280*315( با تبدیل )16/476/00021/984/000
40T011816 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 250*3158/868/00011/400/000
41T011815 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 225*3158/748/00011/400/000
42T011814 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 200*3158/484/00011/280/000
43T011812 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160*3158/400/00011/160/000
44T011810 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125*3158/328/00011/004/000
45T011809 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*3158/328/00011/004/000
46T011808 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*3158/672/40011/004/000
47T061716 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 250*280( با تبدیل )15/492/00017/076/000
48T061715 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 225*280( با تبدیل )19/488/00021/756/000
49T061714 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 200*280( با تبدیل )15/492/00017/076/000
50T061712 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160*280( با تبدیل )15/492/00017/076/000
51T061710 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125*280( با تبدیل )16/440/00018/264/000
52T061709 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*280( با تبدیل )16/440/00018/264/000
53T061708 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*280(با تبدیل )16/440/00018/264/000
54T011614 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 200*2505/220/0006/780/000
55T011612 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160*2505/148/0006/780/000
56T011610 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125*2505/040/0006/576/000
57T011609 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*2505/148/0006/540/000
58T011608 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*2504/848/0006/516/000
59T061607 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75*2504/776/0006/516/000
60T011606 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*2504/692/0006/492/000
61T061514 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 200*225(
با تبدیل )
7/992/0009/564/000
62T061513 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 180*225( با تبدیل )7/992/0009/564/000
63T061512 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160*225 ( با تبدیل )7/992/0009/564/000
64T061510 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125*225 ( با تبدیل )7/992/0009/564/000
65T011509 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*2254/740/0005/532/000
66T011508 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*2254/560/0005/532/000
67T061507 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75*225 ( با تبدیل )4/752/0005/758/800
68T011506 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*2254/560/0005/758/800
69T011412 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160*2003/108/0004/080/000
70T011410 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125*2002/820/0003/960/000
71T011409 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*2002/820/0003/708/000
72T011408 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*2002/796/0003/516/000
73T011407 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75*2002/784/0003/420/000
74T011406 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*2002/784/0003‌/420/000
75T011312 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160*1803/000/0003/240/000
76T011309 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*1802/772/0003/120/000
77T011308 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*1803/116/4003/180/000
78T011306 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*1802/748/0003/012/000
79T011210 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125*1602/100/0002/832/000
80T011209 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*1601/800/0002/220/000
81T011208 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*1601/800/0002/136/000
82T011207 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75*1601/785/6002/112/000
83T011206 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*1601/758/0002/064/000
84T011110 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 125*1402/872/8003/024/000
85T011109 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*1402/872/8003/024/000
86T011108 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*1402/782/8002/929/200
87T011107 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75*1402/782/8002/929/200
88T061106 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*140 ( با تبدیل )2/998/8003/156/000
89T011009 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110*125768/0001/176/000
90T011008 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*125766/8001/128/000
91T011007 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75*125763/2001/074/000
92T011006 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*125760/8001/056/000
93T011005 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50*125872/4001/056/000
94T010908 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90*110642/000864/000
95T010907 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75*110618/000838/800
96T010906 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*110610/800829/200
97T010905 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50*110607/200829/200
98T010807 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 75*90385/200528/000
99T010806 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*90373/200517/200
100T010706 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 63*75314/400354/000
101T010705 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50*75313/200354/000
102T010605 xyسه راه °90 تزریقی پلی اتیلن 50*63213/600258/000
زانوی 90 درجه تزریقی پلی اتیلن
103E022222 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 50034/800/00039/600/000
104E022020 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 40016/200/00023/880/000
105E021919 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 35512/360/00015/600/000
106E021818 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 3157/788/0008/640/000
107E021616 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 2504/050/0005/400/000
108E021515 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 2253/276/0004/428/000
109E021414 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 2002/508/0003/432/000
110E021313 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 1802/544/0002/880/000
111E021212 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 1601/742/4002/100/000
112E021010 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 125855/601/056/000
113E020909 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 110612/000720/000
114E020808 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 90306/000408/000
115E020707 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 75241/200336/000
116E020606 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 63198/000278/400
117E020505 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 50153/600164/400
118E020404 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 40134/400164/400
119E020303 xyزانوی °90 تزریقی پلی اتیلن 32134/400164/400
زانوی 45 درجه تزریقی پلی اتیلن
120E012020 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 40011/880/00013/320/000
121E161919 xyزانوی جوشی /تزریقی °45 پلی اتیلن 35513/236/00016/572/000
122E011818 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 3156/960/0007/800/000
123E011616 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 2503/720/0005/052/000
124E011515 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 2252/508/0003/468/000
125E011414 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 2002/340/0002/748/000
126E011313 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 1802/268/0002/388/000
127E011212 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 1601/308/0001/620/000
128E011010 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 125598/800876/000
129E010909 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 110456/000552/000
130E010808 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 90298/800360/000
131E010707 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 75238/800300/000
132E010606 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 63213/600286/800
133E010505 xyزانوی °45 تزریقی پلی اتیلن 50211/200280/000
زانوی جوشی / تزریقی پلی اتیلن
134E160404 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 40338/400480/000
135E160303 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 32480/000480/000
136E160909 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 110696/000828/000
137E161010 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 125886/8001/236/000
138E161212 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 1601/644/00020/052/000
139E161313 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 1802/724/0002/880/000
140E161414 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن2/796/0003/240/000
141E161515 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 2003/072/0004/128/000
142E161616 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن4/284/0005/712/000
143E161818 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 2257/680/0008/640/000
144E161919 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 25013/236/00016/572/000
145E162020 xyزانوی جوشی / تزریقی °45 پلی اتیلن 31512/888/00014/400/000
فلنج تزریقی پلی اتیلن با طول استاندارد( Type A)
146FL12828 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 1000( با طول استاندارد )27/364/800_
147FL12727 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 900 ( با طول استاندارد)24/772/800_
148FL12626 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 800 ( با طول استاندارد)21/028/800_
149FL12525 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 710 ( با طول استاندارد)19/044/00023/040/000
150FL12424 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 630 ( با طول استاندارد)17/338/80018/600/000
151FL12323 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 560 ( با طول استاندارد)14/520/00017/400/000
152FL12222 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 500 ( با طول استاندارد)13/200/00014/280/000
153FL12121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450- اتصال به 450 ( با طول استاندارد)9/576/00011/880/000
154FL62121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450- اتصال به 500 ( با طول استاندارد)10/344/00012/948/000
155FL12020 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 400 ( با طول استاندارد)6/348/0008/556/000
156FL11919 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 355 ( با طول استاندارد)5/028/0007/260/000
157FL11818 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 315 ( با طول استاندارد)4/176/0005/148/000
158FL61717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280- اتصال به 315 ( با طول استاندارد)4/116/0004/560/000
159FL11717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280- اتصال به 250 ( با طول استاندارد)4/068/0004/500/000
160FL11616 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 250 ( با طول استاندارد)2/508/0003/540/000
161FL11515 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 225- اتصال به 200 ( با طول استاندارد)1/544/4002/160/000
162FL11414 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 200 ( با طول استاندارد)1/516/8001/800/000
163FL11313 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 180- اتصال به 160 ( با طول استاندارد)936/0001/020/000
164FL11212 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 160 ( با طول استاندارد)864/000900/000
165FL61111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140- اتصال به 160 ( با طول استاندارد)792/000891/600
166FL11111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140- اتصال به 140 ( با طول استاندارد)792/000891/600
167FL11010 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 125 ( با طول استاندارد)408/000564/000
168FL10909 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 110 ( با طول استاندارد)312/000348/000
169FL10808 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 90 ( با طول استاندارد)268/800302/400
170FL10707 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 75 ( با طول استاندارد)195/600240/000
171FL10606 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 63 ( با طول استاندارد)102/000144/000
172FL10505 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 50 ( با طول استاندارد)78/000106/800
173FL10404 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 40 ( با طول استاندارد)78/000106/800
174FL10303 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 32 ( با طول استاندارد)78/000106/800
فلنج تزریقی پلی اتیلن با استاندارد ( Type B)
175FL32424 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 630- TYP B19/939/20021/390/000
176FL32323 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 560- TYP B16/698/00020/010/000
177FL32222 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 500-TYP B15/180/00016/422/000
178FL32121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450-اتصال به 450 – TYP B11/012/40013/662/000
179FL82121 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 450‌- اتصال به 500 – TYP B11/895/60014/889/600
180FL32020 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 400- TYP B7/299/6009/838/800
181FL31919 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 355-TYP B5/782/8008/348/400
182FL31818 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 315- TYP B4/802/40005/920/800
183FL81717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280- اتصال به 315 – TYP B4/732/8005/244/000
184FL31717 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 280-اتصال به 250 – TYP B4/677/6005/175/600
185FL31616 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 250 – TYP B2/884/8004/070/400
186FL31515 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 225- اتصال به 200 – TYP B1/776/0002/484/000
187FL31414 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 200-TYP B1/744/8002/070/000
188FL31313 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 180-اتصال به 160 – TYP B1/076/4001/172/4000
189FL31212 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 160- TYP B993/6001/034/400
190FL81111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140- اتصال به 160- TYP B910/8001/024/800
191FL31111 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 140 – اتصال به 140 – TYP B910/8001/024/800
192FL31010 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 125-TYP B469/200649/200
193FL30909 xyفلنج تزریقی پلی اتیلن 110-TYP B358/800400/800
تبدیل تزریقی پلی اتیلن
194R012422 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*63022/680/00026/400/000
195R012421 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*63022/680/00026/400/000
196R012420 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*63022/680/00026/400/000
197R052419 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*63022/680/00026/400/000
198R052418 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315* 63030/960/00036/840/000
199R052416 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*63030/960/00036/840/000
200R052415 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*63030/960/00036/840/000
201R052414 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*63030/960/00036/840/000
202R012322 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 500*56019/320/000_
203R012321 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*56019/320/00019/800/000
204R012320 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*56019/320/00019/800/000
205R052319 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*56019/320/00019/800/000
206R052318 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*56027/600/00030/240/000
207R052316 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*56027/600/00030/240/000
208R052315 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*56027/600/00030/240/000
209R052314 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*56027/600/00030/240/000
210R012221 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 450*50017/280/00017/760/000
211R012220 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*50017/280/00017/760/000
212R012219 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*50017/280/00017/760/000
213R052218 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*50017/280/00017/760/000
214R052216 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*50024/780/00026/184/000
215R052215 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*50024/780/00026/184/000
216R052214 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*50024/780/00026/184/000
217R012120 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 400*45016/680/00017/040/000
218R012119 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*45016/680/00017/040/000
219R022118 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*45016/680/00017/040/000
220R022116 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*45024/180/00026/664/000
221R022115 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*45024/180/00026/664/000
222R022114 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*45024/180/00026/664/000
223R052112 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160* 45024/180/00026/664/000
224R052110 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*45025/128/00026/652/000
225R052109 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*45025/128/00026/652/000
226R052108 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*45025/128/00026/652/000
227R022019 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 355*40010/560/00011/265/000
228R022018 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315* 40010/560/00011/265/000
229R022016 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*40010/560/00011/265/000
230R022015 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*40010/560/00011/265/000
231R012014 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*40010/560/00011/265/000
232R052012 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*40010/560/00011/265/000
233R052010 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*40011/508/00012/444/000
234R052009 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*40011/508/00012/444/000
235R052008 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*40011/508/00012/444/000
236R021918 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 315*3558/280/00010/440/000
237R021916 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*3558/280/00010/440/000
238R021915 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*3558/280/00010/440/000
239R021914 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*3558/280/00010/440/000
240R051912 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*3558/280/00010/440/000
241R051910 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*3559/228/00011/628/000
242R051909 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*3559/228/00011/628/000
243R051908 xyتبدیل تزریقی بپلی اتیلن 90*3559/228/00011/628/000
244R021817 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 280*3157/500/0008/424/000
245R021816 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*3157/500/0008/424/000
246R021815 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*3157/500/0008/424/000
247R011814 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*3157/500/0008/424/000
248R011812 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*3157/500/0008/424/000
249R031810 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*3158/448/0009/612/000
250R031809 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*3158/448/0009/612/000
251R031808 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*3158/448/0009/612/000
252R021716 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 250*2806/840/0006/876/000
253R021715 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*28010/836/00011/556/000
254R021714 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*2806/840/0006/876/000
255R021712 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*2806/840/0006/876/000
256R051710 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*2807/788/0008/064/000
257R051709 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*2807/788/0008/064/000
258R051708 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*2807/788/0008/064/000
259R011615 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 225*2503/996/0004/680/000
260R011614 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*2503/480/0003/612/000
261R011612 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*2503/360/0004/620/000
262R031610 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*2505/616/0007/080/000
263R011609 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*2503/360/0003/588/000
264R011608 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*2503/360/0003/588/000
265R031607 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*2503/552/0003/814/800
266R031606 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*2503/548/4003/814/800
267R031605 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*2503/570/0003/814/800
268R011514 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 200*2252/928/0003/180/000
269R011513 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*2252/928/0003/180/000
270R011512 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*2252/928/0003/180/000
271R021510 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*2252/928/0003/180/000
272R021509 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*2252/928/0003/180/000
273R021508 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*2252/928/0003/180/000
274R021507 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*2253/120/0003/406/800
275R021506 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*2253/116/4003/406/800
276R051505 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*2253/138/0003/406/800
277R011413 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 180*2002/544/0003/096/000
278R011412 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*2001/740/0002/100/000
279R011410 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*2002/040/0002/100/000
280R011409 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*2001/476/0001/920/000
281R011408 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*2001/476/0001/920/000
282R031407 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*2001/476/0001/920/000
283R031406 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*2001/476/0001/920/000
284R031405 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*2001/587/6002/088/000
285R011312 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 160*1801/788/0002/100/000
286R011310 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*1801/788/0002/100/000
287R011309 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*1801/788/0002/100/000
288R011308 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*1801/788/0002/100/000
289R031307 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*1801/788/0002/100/000
290R031306 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*1801/788/0002/100/000
291R031305 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*1801/899/6002/268/000
292R011211 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 140*1601/728/0001/962/000
293R011210 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*160948/0001/188/000
294R011209 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*160948/0001/188/000
295R011208 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*160948/0001/188/000
296R011207 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*160948/0001/188/000
297R011206 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*160948/0001/188/000
298R031205 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*1601/059/6001/356/000
299R021110 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 125*1401/212/0001/320/000
300R011109 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*1401/212/0001/320/000
301R011108 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*1401/212/0001/320/000
302R011107 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*1401/212/0001/320/000
303R021106 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*1401/212/0001/320/000
304R051105 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*1401/323/6001/488/000
305R011009 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 110*125492/000518/400
306R011008 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*125492/000518/400
307R011007 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*125492/000518/400
308R011006 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*125492/000518/400
309R031005 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*125492/000686/400
310R010908 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 90*110344/400362/400
311R010907 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*110344/400362/400
312R010906 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*110344/400362/400
313R010807 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 75*90192/000226/800
314R010806 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*90188/400226/800
315R030805 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*90210/000226/800
316R010706 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 63*75135/600167/400
317R010705 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*75111/600167/400
318R010605 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 50*63111/600167/400
319R010604 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*63106/800133/200
320R010603 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*63106/800133/200
321R010602 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 25*63586/800613/200
322R010504 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 40*50106/800133/200
323R010503 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*50106/800133/200
324R010403 xyتبدیل تزریقی پلی اتیلن 32*404/800/0004/800/000
کپ تزریقی پلی اتیلن
325CA12222 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 50017/400/00017/880/000
326CA12020 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 40010/740/00011/388/000
327CA11919 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 3555/280/0007/623/600
328CA11818 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 3154/384/8005/406/000
329CA11717 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 2804/322/4004/788/000
330CA11616 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 2502/580/0002/907/600
331CA11515 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 2252/400/0002/620/800
332CA11414 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 2001/200/0001/272/000
333CA11212 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 1601/056/0001/104/000
334CA11010 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 125384/000468/000
335CA10909 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 110312/000336/000
336CA10808 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 90264/000294/000
337CA10707 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 75236/400246/000
338CA10606 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 63195/600222/00
339CA10505 xyکپ تزریقی پلی اتیلن 50132/000170/400
کپ فلنجدار پلی اتیلن
340CA21414 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 2001/905/6002/401/200
341CA21212 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 1601/279/2001/598/400
342CA21010 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 125994/8001/441/200
343CA20909 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 110778/8001/120/800
344CA20808 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 90558/000798/000
345CA20707 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 75504/000721/200
346CA20606 xyکپ فلنجدار پلی اتیلن 63366/000532/800
چهار راه تزریقی پلی اتیلن
347 CR32020 xyچهار راه °90 جوشی / تزریقی پلی اتیلن 4004/704/00040/832/640
348CR31919 xyچهار راه °90 جوشی / تزریقی پلی اتیلن 35532/796/00032/215/680
349CR31818 xyچهار راه °90 جوشی / تزریقی پلی اتیلن 31518/672/00025/361/280
چهار راه °90 جوشی / تزریقی پلی اتیلن 250_15/960/960
چهار راه °90 جوشی / تزریقی پلی اتیلن 200_10/281/600
350CR11616 xyچهار راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2507/836/000_
351CR11414 xyچهار راه °90 تزریقی پلی اتیلن 2004/236/000_
352CR11212 xyچهار راه °90 تزریقی پلی اتیلن 160_4/356/000
353CR31010 xyچهار راه تزریقی /تزریقی پلی اتیلن 1252/162/4003/480/000
354CR10909 xyچهار راه °90 تزریقی پلی اتیلن 110_3/444/000
355CR10808 xyچهار راه °90 تزریقی پلی اتیلن 90_2/292/000
فلنج هسته فولادی
356FL50606 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 63732/000756/000
357FL50707 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 751/080/0001/140/000
358FL50808 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 901/284/0001/392/000
359FL50909 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 1101/740/0001/824/000
360FL51010 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 1252/107/2002/160/000
361FL51212 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 1603/336/0003/456/000
362FL51414 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 2004/332/0004/872/000
363FL51616 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 2506/276/0008/124/000
364FL51818 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 31510/212/00013/920/000
365FL51919 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 35512/720/00015/708/000
366FL52020 xyفلنج سوراخدار با هسته فولادی( بدون رینگ ) 40019/200/00020/340/000
کپ فلنجدار با هسته فولادی
367فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 63732/000756/000
368فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 751/080/0001/140/000
369فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 901/284/0001/392/000
370فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 1101/740/0001/824/000
371فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 1252/107/2002/160/000
372فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 1603/336/0003/456/000
373فلنج کور فولادی با پوشش پلیمری 2004/332/0004/872/000
سه راه مساوی فلنجدار هسته فولادی
374T052020 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 40072‌/276/00084/417/600
375T051919 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 35551/414/00064/718/400
376T051818 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 31537/632/00052/554/000
377T051616 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 25023/245/20030/222/000
378T051414 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 20015/640/80017/806/800
379T051212 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 16011/526/00012/415/200
380T051010 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 1256/896/4007/399/200
381T050909 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 1105/631/6006/087/600
382T050808 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 904/093/2004/491/600
383T050707 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 753/397/2003/591/600
384T050606 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 632/302/8002/416/800
سه راه نا مساوی فلنجدار هسته فولادی
385T052019 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 355*400 ( با تبدیل )76/152/00090/710/400
386T052018 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*40063/510/00075/810/000
387T052016 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*40059/542/80070/304/400
388T052014 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*40056/670/00067/214/400
389T052012 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*400 ( با تبدیل )57/376/80067/864/800
390T052010 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*400( با تبدیل )56/493/60066/633/600
391T052009 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*400( با تبدیل )55/609/20066/142/800
392T052008 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*400 ( با تبدیل )55/176/00065/732/400
393T052007 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*400( با تبدیل )54/982/80065/493/600
394T052006 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*400 ( با تبدیل )54/651/60065/128/800
395T051918 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 315*35548/690/00072/937/200
396T051916 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*35544/608/80056/487/600
397T051914 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*35542/306/00052/827/600
398T051912 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*35540/903/20051/426/000
399T051910 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*35540/636/80049/339/200
400T051909 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*35540/287/60049/020/000
401T051908 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*35539/854/40048/609/600
402T051907 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*355 ( با تبدیل )39/661/20048/714/000
403T051906 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*355 ( با تبدیل )39/330/00048/349/200
404T051816 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 250*31533/789/60044/996/400
405T051814 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*31531/578/00041/792/400
406T051812 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*31530/552/00040/333/200
407T051810 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*31529/316/00038/954/400
408T051809 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*31528/968/00038/635/200
409T051808 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*31528/861/20038/224/800
410T051807 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*31528/668/00038/200/800
411T051806 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*31528/336/80037/836/000
412T051614 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 200*25020/998/80026/505/600
413T051612 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*25019/984/80025/160/400
414T051610 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*25018/714/00023/734/800
415T051609 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*25018/468/00023/382/000
416T051608 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*25017/750/40022/948/800
417T051607 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*25017/487/60022/708/800
418T051606 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*25017/077/20022/344/000
419T051412 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160*20014/353/20016/416/000
420T051410 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*20012/912/00015/070/800
421T051409 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*20012/562/80014/512/800
422T051408 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*20012/106/80013/920/000
423T051407 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*20011/901/60013/588/800
424T051406 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*20011/571/60013/224/000
425T051210 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 125*16010/335/60011/308/800
426T051209 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*1609/702/00010/408/800
427T051208 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*1609/268/8009/918/000
428T051207 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*1609/061/2009/656/400
429T051206 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*1608/703/6009/246/000
430T051009 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110*1256/386/4006/954/000
431T051008 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*1255/952/0006/498/000
432T051007 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*1255/755/2006/207/600
433T051006 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*1255/421/6005/826/000
434T050908 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90*1105/136/0005/608/800
435T050907 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*1104/918/8005/346/000
436T050906 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*1104/581/6004/971/600
437T050807 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 75*903/831/6004/230/000
438T050806 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*903/489/6003‌/854/400
439T050706 xyسه راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 63*753/045/6003/220/800
زانوی 90 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن
440E122020 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 40051/870/00061/332/000
441E121919 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 35535/910/00044/665/200
442E121818 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 31526/802/00034/656/000
443E121616 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 25015/771/60020/565/600
444E121414 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 20010/614/00012/517/200
445E121212 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 1607/993/2008/562/000
446E121010 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 1254/816/8005/107/200
447E120909 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 1103/888/0004/149/600
448E120808 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 902/696/4003/032/400
449E120707 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 752/281/2002/485/200
450E120606 xyزانوی °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 631/579/2001/700/400
زانوی 45 درجه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن
451E152020 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 40047/766/00051/300/000
452E151919 xyزانوی جوشی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 35536/742/80045/589/200
453E151818 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 31526/014/80033/858/000
454E151616 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 25015/458/40020/235/600
455E151414 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 20010/454/40011/868/000
456E151212 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 1607/581/6008/106/000
457E151010 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 1254/572/0004/936/800
458E150909 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 1103/739/2003/990/000
459E150808 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 902/724/0002/986/800
460E150707 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 752/278/8002/451/600
461E150606 xyزانوی °45 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 631/593/6001/708/800
تبدیل فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن
462R092019 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 355*40040/356/00044/938/800
463R092018 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 315*40037/974/00043/240/800
464R092016 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 250*40034/234/80037/734/000
465R092014 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 200*40032/388/00034/645/200
466R092014 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 160*40031/441/20033/300/000
467R092010 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 125*40031/174/80033/196/800
468R092009 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 110*40030/825/60032/877/600
469R092008 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 90*40030/392/40032/467/200
470R091918 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 315*35529/652/00038/065/200
471R091916 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 250*35525/912/80032/558/400
472R091914 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 200*35524/066/00029/469/600
473R091912 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 160*35523/119/20028/124/400
474R091910 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 125*35522/852/80028/021/200
475R091909 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 110*35522/503/60027/702/000
476R091908 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 90*35522/070/40027/291/600
477R091816 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 250*31522/789/20028/945/200
478R091814 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 200*31520/942/40025/855/200
479R091812 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 160*31519/995/60024/510/000
480R091810 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 125*31519/729/20024/408/000
481R091809 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 110*31519/380/00024/088/800
482R091808 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 90*31518/946/80023/678/400
483R091614 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 200*25013/386/60015/777/600
484R091612 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 160*25012/032/40015/390/000
485R091610 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 125*25013/299/60016/496/400
486R091609 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 110*25010/807/20012/859/200
487R091608 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 90*25010/374/00012/448/800
488R091607 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 75*25010/363/20012/424/800
489R091606 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 63*25010/028/40012/060/000
490R091412 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 160*2008/937/6009/907/200
491R091410 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 125*2008/055/6008/676/000
492R091409 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 110*2007/171/2008/185/200
493R091408 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 90*2006/738/0007/774/800
494R091407 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 75*2006/543/6007/536/000
495R091406 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 63*2006/213/6007/171/200
496R091210 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 125*1606/072/0006/464/400
497R091209 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 110*1605/722/8006/145/200
498R091208 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 90*1605/289/6005/734/800
499R091208 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 75*1605/096/4005/494/800
500R091206 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 63*1604/765/2005/130/000
501R091009 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 110*1254/122/0004/276/800
502R091008 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 90*1253/688/8003/866/400
503R091007 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 75*1253/495/6003/627/600
504R091006 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 63*1253/164/4003/262/800
505R090908 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 90*1103/200/4003/399/600
506R090907 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 75*1103/006/0003/159/600
507R090906 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 63*1102/676/0002/794/800
508R090807 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 75*902/428/8002/620/800
509R090806 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 63*902/094/0002/256/000
510R090706 xyتبدیل پلی اتیلن فلنجدار هسته فولادی 63*751/850/4001/960/800
چهار راه فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن
511CR61616 xyچهار راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 25031/293/60046/034/400
512CR61414 xyچهار راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 20020/486/40028/281/600
513CR61212 xyچهار راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 160_17/271/600
514CR60909 xyچهار راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 110_10/203/600
515CR60808 xyچهار راه °90 فلنجدار هسته فولادی پلی اتیلن 90_7/467/600

معرفی انواع مدل های لوله پلی اتیلن

یکی دیگر از روش های ایجاد اتصال ما بین دو لوله پلی اتیلن استفاده از اتصالات جوشی پلی اتیلن است. همانطور که از نام اتصالات پلی اتیلن مشخص است اتصالات جوشی از جنس پلی اتیلن است و با توجه به کاربردهای فراوانی لوله های پلی اتیلنی استفاده از این نوع اتصالات هم کاربرد فراوان دارد.

کاربرد اتصالات پلی اتیلن

 • سیستم آبرسانی : برای انتقال آب در سیستم شهری و روستایی و بین شهری از لوله پلی اتیلن آبی استفاده میشود به همین منظور استفاده از اتصالات جوشی پلی اتیلن در آبرسانی رایج است.
 • انتقال گاز : برای انتقال و یا صادرات گاز هم از لوله پلی اتیلن گازی استفاده میشود که برای ایجاد اتصال بین دو لوله از اتصالات پلی اتیلن جوشی استفاده میشود.
 • انتقال مواد شیمیایی : از آنجایی که پلی اتیلن در برابر مواد شیمیایی ، خورندگی اسید ها و مواد قلیایی مقاوم است در نتیجه بهترین گزینه برای انتقال مواد شیمایی لوله پلی اتیلن و در نتیجه اتصالات جوشی پلی اتیلن است.

اتصالات جوشی پلی اتیلن

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن جوشی

بازرگانی سداب تولید کننده انواع اتصالات جوشی پلی اتیلن با رعایت تمامی استانداردها آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد. همکاران ما در واحد تولید توانایی ساخت انواع اتصالات بنا بر نیاز شما را دارند. همچنین لیست قیمت محصولات دیگر از جمله لوله یو پی وی سی و لوله پی وی سی و… میتوانید به صفحات این محصولات مراجعه کنید.

انواع اتصالات پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن دارای انواع بسیار متنوعی از اتصالات می باشد که لوله ها را به وسیله آن ها به یکدیگر متصل می کنند تا شبکه ای از لوله های به هم پیوسته را در پروژه های مختلف داشته باشیم از جمله این اتصالات می توان از موارد زیر نام برد:

 • اتصال پیچی
 • اتصال کمربندی
 • اتصال دنده ای
 • اتصال جوشی فاضلابی
 • اتصال جوشی فشار قوی
 • اتصال الکتروفیوژن
 • و انواع اتصالات مختص آبیاری قطره‌ای و آبیاری شیری

ویژگی های اتصالات مورد استفاده در لوله های پلی اتیلن

 • مقاومت بسیار بالا در برابر ترک خوردگی ها و شکستگی هایی که ممکن است بر اثر فشار خارجی بر روی بدنه اتصالات به وجود آید
 • مقاومت در برابر مواد شیمیایی و زنگ زدگی ها
 • منعطف بودن و نصب با هزینه بسیار پایین
 • اجرای سریع و بی‌نیاز بودند به استفاده از لوازم و ابزار آلات سنگین و تخصصی برای نصب
 • و …..

خرید اتصالات پلی اتیلن

خرید اتصالات پلی اتیلن

از آنجا که اتصالات پلی اتیلن دارای مزایای بیشمار هستند به محبوبیت و کاربرد چشمگیری دست یافتند. از اتصالات پلی اتیلن در خطوط لوله کشی آبرسانی و فاضلاب، خطوط گاز رسانی، صنعت، تاسیسات زیر آب، کابل‌های برق و مخابرات و … استفاده می‌شود.

در این قسمت به برخی از این مزایا می‌پردازیم.

 • استحکام و طول عمر بسیار بالا
 • مقرون به صرفه بودن
 • دوام بالا و مقاومت زیاد در شرایط دمایی سخت و متغیر
 • عدم نشتی به دلیل نحوه اتصالات (اتصالات از طریق جوش)
 • مقاومت در برابر مواد شیمیایی

لوله‌های پلی اتیلن از مقاومت نسبی بالایی برخوردارند و به همین دلیل، علاقه مندان بیشماری دارند. برای متصل کردن این لوله‌ها به یکدیگر، می‌بایست از اتصالات مخصوص پلی اتیلن استفاده کرد. قبل از خرید اتصالات، باید به خوبی با انواع آن‌ها و موارد استفاده‌شان آشنا شوید. اتصالات پلی اتیلن در صنایع و مصارف بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و انتخاب نوع و نحوه اتصال آن‌ها، بیشتر به کاربردشان بستگی دارد.

برخی از انواع پرکاربرد این اتصالات عبارتند از اتصال ماده، اتصال نر، رابط مساوی، رابط تبدیل، زانو مساوی، زانو ماده، سه‎راه ماده، زانو نر، یه‎راه مساوی، سه‎راه نر، سه‎راه تبدیل، اتصال فلنچ‎دار، درپوش انتهایی، مغزی دنده‌ای و… هر کدام از این موارد، در شرایط و موقعیت‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارای ضخامت، مقاومت و روش اتصال متفاوتی هستند.

قبل از خرید اتصالات پلی اتیلن، باید نوع لوله، نوع مصرف و ضخامت آن را مشخص نمایید و سپس برای خرید اتصالات آن اقدام کنید. برای خرید انواع اتصالات پلی اتیلن در اندازه و سایز‌های مختلف، می‌توانید به صفحه محصولات بازرگانی سداب مراجعه کنید و با کلیک بر روی نام محصول، اطلاعات کامل آن را مطالعه نمایید.

انواع اتصالات پلی اتیلن عبارتند از:

اتصالات پلی اتیلن جوشی

در این نوع اتصال جهت وصل کردن لوله و اتصالات از جوش الکتروفیوژن استفاده می‌شود.

اتصالات پلی اتیلن پیچی

همانطور که از نام این اتصال مشخص است برای وصل کردن لوله و اتصالات و جلوگیری از نشت، در این روش از پیچ و مهره استفاده می‌کنند. با وجود کاربرد بسیار این نوع اتصال اما اتصالات پلی اتیلن جوشی محبوب‌تر هستند.

اتصالات پلی اتیلن آبرسانی

کاربرد اتصالات پلی اتیلن آبرسانی در سیستم انتقال آب می‌باشد. برای مثال این اتصالات در شرکت آب و فاضلاب بسیار کاربرد دارند.

اتصالات پلی اتیلن قطره‌ای

از اتصالات پلی اتیلن قطره‌ایدر آبیاری مزارع کشاورزی و گیاهان استفاده می‌کنند.

قیمت اتصالات پلی اتیلن

قیمت اتصالات پلی اتیلن

اگرچه تمام عوامل موثر بر قیمت لوله پلی اتیلن بر قیمت این اتصالات نیز موثر است اما اتصالات پلی اتیلن تنوع بسیار زیادی دارند، قیمت آنها نیز بسته به مدل و کاربرد بسیار متفاوت است. از آنجا که معمولا تمامی مشکلات در قسمت اتصالات رخ می‌دهد باید هنگام خرید اتصالات پلی اتیلن به کیفیت بالا و عملکرد آنها بشدت دقت داشت.

 • انواع اتصالات پلی اتیلن عبارتند از:
 • اتصالات تزریقی
 • اتصالات الکتروفیوژن
 • اتصالات کاروگیت
 • اتصالات پیچی
 • اتصالات فاضلابی

با توجه به نوسانات بازار ارز، قیمت اتصالات پلی اتیلن همواره نرخ ثابتی ندارد و ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه، تغییرات زیادی در آن ایجاد شود. به طور کلی، هزینه‌ای که برای این اتصالات پرداخت می‌کنید، بستگی به نوع اتصال، فشار و سایز لوله دارد. هر چه سایز لوله بیشتر باشد و فشار بیشتری را بتواند تحمل کند، قیمت آن به همان نسبت بیشتر می‌شود. دقت کنید که هر چه متراژ کار بیشتر می‌شود، وزن لوله‌ها بیشتر شده و می‌توان گفت که مواد بیشتری در ساخت آن به کار می‌رود. در نتیجه، متراژ لوله نیز بر روی قیمت نهایی آن تاثیر دارد.

همچنین، کیفیت مواد به کار رفته در اتصالات و برند محصول نیز تاثیر قابل توجهی در قیمت نهایی آن دارد. هر چه برند محصول، معتبر‌تر باشد و از مواد با کیفیت تری در ساخت اتصالات استفاده شود، قیمت آن بیشتر می‌شود.

بازرگانی سداب با سال‌ها تجربه در زمینه واردات و تولید انواع لوله و اتصالات، همواره سعی بر این داشته که بهترین و با کیفیت‌ترین محصولات خود را با نازل‌ترین قیمت و بیشترین تخفیف‌ها، به مشتریان عرضه کند. برای اطلاع از قیمت‎ها و شرایط خرید، با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما توضیحات لازم را به شما ارائه دهند.

مزایای اتصالات پلی اتیلن

مزایای اتصالات پلی اتیلن

لوله‌های پلی اتیلن خواص مطلوبی مانند وزن کم، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت بالا در برابر ضربه‌ و انعطاف‌پذیری برتری را ارائه می‌دهند. برخی دیگر از خصوصیات و مزایای لوله‌های پلی اتیلن عبارتند از:

جابجایی آسان

لوله‌های پلی‌ اتیلن در مقایسه با سایر گزینه‌ها به راحتی قابل حمل و نصب هستند و مزایای قابل توجهی را از نظر هزینه و  ROI ارائه می‌دهند. چگالی پلی اتیلن حدود یک هشتم چگالی فولاد است به همین دلیل در زمان نصب به تجهیزات بلند کردن سنگین نیاز ندارد. به لطف انعطاف‌پذیری درخشان لوله‌های پلی اتیلن، می‌توان بدون نیاز به اتصالات اضافی آنها را خم کرد. به همین دلیل است که لوله‌های پلی اتیلن را می‌توان به راحتی در زمین‌های ناهموار و در طول‌های پیوسته نصب کرد.

کاهش هزینه‌های نصب

سیستم‌های پلی اتیلن با چگالی بالا را می‌توان در لوله‌های بدون درز و بدون نشتی جوش داد و به اتصالات پلی اتیلن کمتری نیاز دارد. این امر باعث صرفه‌جویی هنگفتی در نیروی کار و نصب می‌شود.

اتصالات حرارتی

لوله‌های پلی اتیلن به صورت حرارتی به هم متصل می‌شوند و یک اتصال قوی‌تر از خود لوله ایجاد می‌کنند. الکتروفیوژن یک روش جوشکاری قابل اعتماد است که برای جوشکاری لوله‌های پلی اتیلن استفاده می‌شود. همچنین در مقایسه با مصالح لوله سنتی، مزایای قابل توجهی در نصب دارد.

خوردگی و مقاومت شیمیایی

پلی اتیلن زنگ نمی‌زند، دچار خوردگی نمی‌شود و از رشد بیولوژیکی پشتیبانی نمی‌کند. لوله پلی اتیلن در مقایسه با مواد لوله سنتی از مقاومت شیمیایی درخشانی برخوردار است. لوله پلی اتیلن در برابر خوردگی، اسیدها، بازها و نمک‌ها مقاومت بسیار خوبی دارد. این لوله‌ها همچنین تحت تأثیر قارچ‌ها و باکتری‌ها قرار نمی‌گیرند و مقاومت در برابر مواد آلی را ممکن می‌سازند.

نوسازی خط لوله

فناوری‌های بدون ترانشه نیز برای ترمیم خطوط لوله قدیمی و خراب، از لوله و اتصالات پلی اتیلن استفاده می‌کنند. هنگام بازسازی خطوط لوله قدیمی، چندین فناوری برای انتخاب وجود دارد. این فناوری‌ها شامل خط لغزنده (خط لغزش) و ترکیدگی لوله است. هر دو تکنیک‌های فوق‌العاده‌ای برای احیاء یا جایگزینی و افزایش زیرساخت‌های قدیمی موجود در شهرها هستند. 

نصب بدون ترانشه

سیستم‌های لوله‌کشی سنتی با برش باز (حفر خندق) نصب می‌شوند که منجر به ترافیک و اختلال در محیط می‌شود. لوله پلی اتیلن را می‌توان با استفاده از این روش سنتیِ برش باز یا با استفاده از فناوری بدون ترانشه سازگار با محیط زیست نصب کرد.

برای نصب بدون ترانشه، یک دستگاه با جهت افقی یک سوراخ پیوسته را در زیر زمین ایجاد می‌کند. هنگامی که سر دریل به انتهای سوراخ می‌رسد، لوله متصل شده و از طریق سوراخ به عقب کشیده می‌شود. انعطاف‌پذیری لوله پلی اتیلن، همراه با استحکام کششی برجسته و مقاومت در برابر سایش، آن را به انتخاب ترجیحی و اثبات شده‌ای برای فناوری نصب بدون ترانشه تبدیل می‌کند. لوله را می‌توان با استفاده از فناوری بدون ترانشه در زیر نهرها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، جاده‌ها یا مسیرهای مستقیم با حداقل اختلال محیطی و عمومی نصب کرد.

در مقایسه با یک لوله‌ی غیر پلاستیکی که با روش برش باز نصب شده است، یک سیستم پلی اتیلن بدون نشت نصب شده با استفاده از فناوری غیرتهاجمیِ بدون ترانشه، مقرون به صرفه‌تر است.

تولید اتصالات پلی اتیلن

تولید اتصالات پلی اتیلن

حقیقت این است که ساخت اتصالات محصولات پلی اتیلن، از ساخت لوله‌های پلی اتیلن سخت‌تر و تخصصی‌تر است و همچنین زمان بیشتری می‌برد. سایز اتصالات، باید دقیقا مطابق با قطر و ضخامت لوله باشد. بدین منظور، در ساخت اتصالات، از لوله‌ای که دو طرف آن به خوبی صیقل داده می‌شود، استفاده می‌کنند. 
فرآیند تولید اتصالات بدین صورت است که لوله‌های برش داده شده را در دستگاه جوش مخصوص قرار داده و آن را تمیز می‌کنند تا آلودگی نداشته باشد. سپس، صفحه داغی بین قطعات اتصال قرار گرفته و دو سر لوله را با دمای مشخص، داغ می‌کنند. سپس، فشار مشخصی وارد می‌کنند تا قطعات به همدیگر متصل شوند و عملیات جوش به پایان برسد. در مرحله بعد، عملیات سرد شدن و کم کردن فشار شروع می‌شود.
دوام و کیفیت اتصالات تولید شده به عواملی زیر بستگی دارد:
· کیفیت مواد به کار رفته: واضح است که هر چه از مواد بهتری در ساخت اتصالات استفاده شود، کیفیت محصول بهتر است.
· تجهیزات و دستگاه‌های جوش: دستگاهی که در ساخت اتصالات پلی اتیلن به کار می‌رود، باید مجهز به شکاف حافظه باشد تا بتواند تمام اطلاعات عملیاتی و استاندارد‌ها را در خود ذخیره کرده و عینا به کار ببرد. 
· مهارت اپراتور و جوشکار: اپراتور و تکنسین‌های ساخت، باید از مهارت کافی برخوردار بوده و با موارد ایمنی و استانداردهای لازم آشنایی کامل داشته باشند.

مزایای اتصالات پلی اتیلن جوشی

 1. عمر بالا : اصولاً پلی اتیلن دارای عمر بالاست در نتیجه اتصالات جوشی پلی اتیلن هم در صورت ایجاد اتصال درست عمری نزدیک به 50 سال دارد.
 2. نصب آسان : یکی دیگر از دلایل پرکاربرد بودن اتصالات پلی اتیلن جوشی نصب آسان این اتصالات به کمک یک اتو است.
 3. عدم محدودیت در ابعاد : اتصالات الکتروفیوژن در ایران محدودیت اندازه دارند و این اتصالات محدودیت اندازه ندارند و به همین دلیل محبوبیت دارند.
 4. مقاومت بالا : بدلیل مقاومت بالای پلی اتیلن در برابر فشار ، دما ، مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش ، اتصالات جوشی هم این مزایا را دارند.
 5. هزینه پایین : قطعاً هزینه یکی از مولفه های هر کارفرما در پروژه است و قیمت پایین این اتصالات باعث شده است تا در میان کارفرمایان محبوبیت داشته باشد.

مشاهده لیست قیمت جوشی

شرکت تکاب اتصال TAKAB ETTESAL Co

لیست قیمت اتصالات تزریقی پلی اتیلن (اردیبهشت سال 1401)

بخش نظرات لوله و اتصالات پلی اتیلن

20 دیدگاه ها

 1. سلام وقتتون بخیر
  من میتونم لیست کامل محصولات و قیمت ها رو ببینم؟

  • سلام و عرض ادب
   لیست قیمت کامل در انتهای همین صفحه موجود می باشد.
   برای اطلاعات بیشتر لطفا یک شماره تماس به ما بدهید که با شما تماس بگیریم و یا برای اطلاع از قیمت های دقیق لطفا با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

 2. خسته نباشید لوله و اتصالات پلی اتیلن تولیدی سداب دارای تاییدیه و استاندارد می باشد ؟ و اینکه امکان ارسال لیست قیمت لوله وجو دارد ؟

  • سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر

   بله دارای تاییدیه هستند.
   از طریق شماره 09211346745 در واتس اپ درخواست خودتون رو ارسال کنید.

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

 3. سلام لوله پلی اتیلن از چه سایزی موجود دارید؟ لوله زهکش چطور ؟ اتصالات جوشی پلی اتیلن هم کار می کنید ؟ برای فرستادن درخواستمون از کجا اقدام کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر

   تمامی سایز هارو موجود داریم.
   بله لوله زهکش هم و اتصالات جوشی پلی اتیلن کار می کنیم.
   از طریق شماره 09211346745 در واتس اپ درخواست خودتون رو ارسال کنید.

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

 4. سلام وقت بخیر ممنونم بابت لیست جامع لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن فقط اگه میشه درصد تخفیف و بیشتر کنید برای خریدهای بعد
  سپاس از شما و کارشناس فروش محترم جناب جمشیدی

  • سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر

   برای اطلاع از تخفیف های ما ، در خبرنامه عضو بشید تا خیلی سریع از تخفیف ها باخبر بشید.
   در پایین سایت در بخش فوتر میتونید خبرنامه ما رو ببینید.

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

 5. سلام و عرض ادب
  از سایت شما دیدن کردم بسیار اموزنده و کامل بود بخصوص قسمت لوله پلی اتیلن و همچنین اتصالات پلی اتیلن و بسیار پر محتوا میباشد و تونستم اطلاعات مورد نیاز خود رو کسب کنم

  • سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر

   بسیار خوشحالیم که تونستیم به شما کمک کنیم.
   موفق باشید

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

 6. سلام روز بخیر لیست قیمت لوله پلی اتیلن رو میخواستم اما متاسفانه نتونستم در سایت پیدا کنم

  • سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر

   لطفا صفحه درخواستی را چک بفرمایید.
   تمام موارد در صفحات مورد نظر موجود هستند.

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

 7. سلام و وقت بخیر
  میخواستم بدونم قیمت لوله پلی اتیلن 63 16بار رو به تاریخ امروز و میتونید بهم بگید؟

 8. سلام
  هزار متر لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ ۱۰ بار میخوام
  خواستم بدونم ارسال ب شهرستان هم دارید و چند روزه میتونید تحویل بدید

  • سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر

   بله – ارسال به شهرستان داریم. زمان تحویل لوله های پلی اتیلن چهار روز کاری می باشد.
   برای اطلاعات بیشتر لطفا با شماره 02133901412 تماس بگیرید

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

 9. سلام لوله و اتصالات پلی اتیلن زهکشی هم موجود دارید ؟

  • سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر

   بله موجود داریم. برای ثبت سفارش و دریافت اطلاعات با شماره 09211346745 در واتس اپ در ارتباط باشید.

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

 10. سلام روز بخیر برای سفارش کلکتور اطلاعات میخواستم و نحوه ثبت سفارش

  • سلام و عرض ادب
   وقت شما بخیر

   ممنون از پیامتون. برای ثبت سفارش و دریافت اطلاعات با شماره 09211346745 در واتس اپ در ارتباط باشید.

   کارشناس پاسخگویی شرکت سداب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *